Skillingsviser
Skillingsviser / innhold  

Høgskolen i Vestfold
Biblioteket
Digitale tekster

En munter Sang
om
Oprøret i Larvik

mod
Poltimester S-

Af
"Jumbo"
Forfatterens Ansvar.


Lydfiler Lyd:
Melodi: Reguleringsvisen Midi-fil
[Åpne i eget vindu]
  Faksimiler Faksimiler:
Forside (94kB)
Side 2 (59kB)
Side 3 (120kB)
Bakside (35kB)

  Noter Noter:
Gif-fil (10 kB)

Tekst: «Jumbo» (Anton Andersen)

Les historien om brannen og opprøret i Larvik i 1903

Skillingsviser nr 6/1999


-

Mel: Reguleringsvisen.


Ja hør nu mine Venner
Saa synger vi en Sang
Om en Person vi kjender
Af Pol'timester Rang.
Aa hi aa ho aa hei,
Skjøndt han var tjuk og brei,
Blev Gutterne i Larvik's By
    Hr. S- kat for sei. 

Ved Ildebranden hændte,
Han for som en Besat,
Da Pigen indebrændte
Den kjære Salikat.
Aa hi aa ho aa hei
Til en som jamred sig:
Hold op med denne Hyling
    eller i Arrest med dig! 

Men her en Sommeraften
Fra Thor = og Langestrand
Da vistes Modstandskraften
Af denne Sali' Mand.
Det kom da overtvert 
En pibende Koncert.
Og Sag= og Glasverkgutterne
    de Pibing havde lært.

Og oppe blandt de Rester
Af Salikattens Hjem
Den Larvik's Pol'timester
De fore voldsomt frem:
Thi Haven den strøg med,
Og alting her maa ned.
Den aften da fik Salikat en
    daarlig Nattefred.
        
Ja dette blevet Merke
For Salikats Bedrift,
Saa alting kom paa tverke
I Tale, Sang og Skrift.
Skjøndt Nerver er af Staal,
Saa fik han Haan og Gnaal,
Og Woksenkollens Lufthotel
    blev Salikattens Maal.

I gamle fordums Dage
I Bergen var han fat.
Og til Stavangers Plage
Den kjære Salikat.
Der hengte de ham op
Og haanede hans Krop -
Saa tænk en vakker Dag var nu:
    hans Gjerning her sagt stop.

Og saa til Bøgeskoven
Han førtes saa en Dag.
Men han var altfor hoven
Mod Arbeidsstandens Lag
Han Mulkter gav kontant
Og passende han fandt
At rense hver og en Stakkar, som:
    Havde Kongens Slant.

Ja denne Pol'timester
Er Norges Numer en.
Og naar du Larvik gjester,
Da vogt dig du min Ven,
At du ei kommer til
Blandt Slagsmaal, Drik og Spil,
Thi ellers du hos Salikatten 
sikkert havne vil.

(Eftertryk forbydes)

Pris 10 øre.Tilkøbs i Bogvennen, Universitetsgaden 18, Kristiania

S & JUL SØRENSEN KRISTIANIA 

 


Skillingsviser / innhold    toppen av siden

Høgskolen i Vestfold
/ Biblioteket / Digitale tekster