Skillingsviser
Skillingsviser / innhold  / Hagbart og Signe

Høgskolen i Vestfold
Biblioteket
Digitale tekster

Om «Hagbart og Signe»

Sagnet om Hagbart og Signe har flere tilknytningspunkter til Larvik. Dette har jeg valgt å vise ved å hente stoff fra Per Nyhus bok «Larvik A - Å»:

Agnessteinene. Graven til en kjempe 

Eldgammel folketro i Larvik-distriktet har knyttet steinsetningen på Agnes til det kjente middelaldersagnet om Hagbard (Habor) og Signe, som folkevisen Bendik og Årolilja er diktet over. Dette interesserte den islandske folkeminnegranskeren, Arni Magnusson, så sterkt at han kom hit for å skrive ned historien omkring 1700. Av bønder på Agnes fikk han vite at «her er begraven Hagbard Konge, efter at han var bleven hængt, fordi han hafde locket en Konge daatter ovenfor Laurvigen, hvor det heeder Nannset. De sige, at den Konge daatter, Signelild, blef brændt (brændte sig self op) paa Foreskrefne Nannset». Magnusson legger til at man kunne se fra Nanset og like til det sted hvor Hagbard ble hengt og begravet, etter som «der da icke have været skou, som der nu er».

Om selve graven fortalte bøndene at «vester steenen staar hos Hagbards hoved, øster steenen ved føderne og de 2de side steene ved hans axler». Videre at fire borttatte steiner skal ha stått ved Hagbards albuer og knær. Magnusson konkluderer humoristisk med at han i så fall må ha vært temmelig stor av vekst. For mellom de to endesteinene var det ca. 66 fot.

Per Nyhus: Larvik A - Å, s. 18. Gjengitt med tillatelse av forfatteren.

 
Om lidenskap og hat, kjærlighet og hevn 

Sagnet om Hagbord og Signe er, som så mange andre slike, påvirket eller regelrett innført utenfra. Den norske varianten har nådd oss via Danmark, hvor den kan spores tilbake til vikingtiden. Men de samme ingredienser av heftig lidenskap, trofast kjærlighet, uforsonlig hat og grusom hevn finner vi også igjen i det frankiske middelaldersagnet Tristan og Isolde.

«Hagbard elsker Signe, datteren til kong Sigar», heter det i en geografinøytral omtale av den norske versjonen. «Han kan ikke få henne, for han har drept brødrene hennes på en vikingferd. Hagbard kler seg da i kvinnfolkklær og kommer på den måten inn i jomfruburet til Signe.

Men han blir gjennomskuet og skal henges... Før han skal henges ber han om at kappen hans henges først. Det blir gjort. l samme øyeblikk slår flammer opp fra Signes jomfrubur. Hun brenner selv inne. Nå ber Hagbard om å bli hengt. Han lengter etter å dø... Men fra havet kommer Hagbards bror, vikingen Hake. Han brenner kong Sigars borg og dreper alle.»

l Norge har sagnet om Hagbard og Signe igjen gitt motiver til den kjente folkevisa fra senmiddelaideren, Bendik og Årolilja.

Per Nyhus: Larvik A - Å, s. 282. Gjengitt med tillatelse av forfatteren.

 
Jomfruburet 

Navnet skriver seg fra en naturformasjon, Jomfruburet, som ligger på det høyeste punktet nord for bilsnuplassen: En stor steinblokk hviler over en grunn fjellkløft, slik at det dannes et hulrom med åpning i begge ender. Ikke spesielt merkverdig, men til stedet knytter det seg et kjent sagn, Hagbord og Signe, som må ha levd på folkemunne i mange hundre år i LARVIK. l dag sitter vi bare igjen med fliker av de gamle historiene, men at det dreier seg om et kjærlighetsdrama er ikke vanskelig å forstå:

Signe brente seg inne, fortelles det et sted, «da en skinsyg Terne hidsede (heiset) Hagbards blaa Kappe op i Galgen. Til Straf ble Ternen levende begraven, og ved Nattetid hører man endnu hendes Skrig og Signes Sang». Jens Kraft forteller i sine Norgesbeskrivelser fra 1820-35 at «det sted hvor hans (Hagbards) elskede Signe af Hengivenhed til ham frivilligen endte sine Dage, skal have været paa Gaarden Fritzæs Grund ved Farisvandet, hvor er et sted som endnu kaldes Jomfruburet». Det samme framgår av Fayes Norske Folkesagn fra 1840.

Per Nyhus: Larvik A - Å, s. 282-283. Gjengitt med tillatelse av forfatteren.


Sagnet om Hagbart og Signe har dannet utgangspunkt for flere viser. I tillegg til denne skillingsvisen finnes det mange nedtegnelser av middelalderballaden om Hagbart og Signe. Det er bl. a. gjort en nedtegnelse i Sandefjord etter J. B. Nordberg. I Danmark kjenner man også en vise med navnet Hagbard og skøn Signe med klare paralleller til det samme sagnet.
På dette skillingstrykket med Hagbart og Signe er det to melodireferanser. "Den fulde Maane rædsom lyste", eller "Carl og Emma". Ved nærmere ettersyn viser det seg at Carl og Emma er tittelen på visa, mens Den fulde Maane rædsom lyste er første linjen på teksten.
Jeg har sammen med Velle Espeland funnet 3 ulike melodier som stemmer overens med disse henvisningene. Den første melodien står i Iørn Piø's bok: "Viser fra din oldefars tid", utgitt på Jul Strandbergs forlag 1974 . Denne melodien er litt spesiell ved at den bl. a. er nedtegnet i 5/8 og 6/8 takt.

Den andre melodien jeg er kommet over er å finne i Atle Lien Jenssen's bok: "Min elskede pike og venn" utgitt på Norsk Folkeminnelag i 1987. Dette er en vakker melodi i moll opptegnet etter Guttorm Flisen fra Elverum.
Den tredje melodien er fra "Lavas sanger om kjærligheten, livet og døden" samlet av Lorentz N. Kvam og utgitt på Tiden norske forlag i 1938 . Dette er den mest kjente av disse melodiene, og er i dag bedre kjent som den russiske folketonen Stenka Rasin.
Jeg har valgt å gjengi de to siste melodiene da de gir visa ulik karakter.

Skillingstrykket mangler et vers i 5. strofe.

Visa er å finne i Norsk visearkivs samling av skillingstrykk. Sk775.

 


Skillingsviser / innhold   / Hagbart og Signe toppen av siden

Høgskolen i Vestfold
/ Biblioteket / Digitale tekster