Skillingsviser
Skillingsviser / innhold  

Høgskolen i Vestfold
Biblioteket
Digitale tekster

Hagbart og Signe


Lydfiler Lyd:
A-melodi Midi-fil
[åpne i eget vindu]
B-melodi Midi-fil
[åpne i eget vindu]
  Faksimiler Faksimiler:
Forside (237 kB)
Side 3 (171 kB)
Side 4 (231 kB)
(Inneholder også visen «Har du se't disse underskjønne Piger»)

  Noter Noter:
A-melodi, jpg-fil (78 kB)
B-melodi, jpg-fil (76 kB)

Les om visa og sagnet om Hagbart og Signe

Skillingsviser nr 7/2001


    Hagbart og Signe

    (Mel. Den fulde Maane rædsom lyste, eller Carl og Emma).

    Med Signe ved sit ømme Hjerte
    Ung Hagbart sad i grønne Lund.
    Hvor tung var deres tause Smerte
    Nu i Afskedens mørke Stund.
    "Du drager bort ", lød hendes Stemme
    "Til Hjemmet bag det store Hav
    Men, Elskte, hvor har Signe hjemme
    Naar du er borte? - I sin Grav!"

    "Min fagre Mø", mon Hagbart svare,
    "Vi skilles jo ei evig ad!
    Lad Sorgens Bitterheder fare
    Og lev i Haabets Himmel glad.
    Vi sees igjen, naar Vaarens Morgen
    Oprunden over Jorden er.
    Da aander Glæden, synker Sorgen,-
    Vi sees for ei at skilles mer!"

    Saa taler han den unge Kjæmpe
    Og trykker Signe til sit Bryst:
    Afskedens Smerte vil han dæmpe
    I Kjærlighedens søde Lyst.
    Ei ahner de, at hist bag Lunden
    Der lure Dronning Beras Mænd,
    Den onde Moder har omspunden
    Med Falskheds Garn Skjøn Signes Ven.

    Snart klirrer Sværdets skarpe Tunger,
    Og Beras Kjæmper styrte frem.
    I Lunden Vaabenbraget runger
    Thi Hagbart dristig møder dem.
    Tre Gange de hans Hænder binde
    Tre Gange brister Reb som Siv,
    Ung Hagbart viger ingensinde,
    Thi Hagbart strider for sit Liv

    Da listig Dronning Bera smiler,
    En Lok af Signes Haar hun skjær:
    "Her, Kjæmper tager den og iler,
    Den Lænke tror jeg sterkest er!"
    Men dennegang med Signes Haar.
    De Kjæmper føre ham af Lunden,
    Han modstaar ei, han villig gaar.

    "Slid Lokken af!" Skjøn Signe beder,
    Og du er atter fri som før!"
    "Nei, ei for alle livets Glæder!"
    Ung Hagbart svarer, "jeg det gjør!
    Din Lænke skal min Kval forsøde
    Og mildne mig min sidste Stund.
    Med den min Død jeg kjæk skal møde.
    Og slumre sødt den lange Blund.

    I mørke Fængsel Hagbart føres,
    Ei skal han Signe mere se,
    Før Beras haarde Hjerte røres!
    Men Himmel, naar vil dette skee!
    I Jomfrubur Skjøn Signe sukker,
    Og bleg blir hendes Rosenkind.
    Sin dybe bittre Sorg hun lukker
    Taus i sit ømme Hjerte ind.

    Da træder Hagbart frem; hans Øie
    Udsender Lyn af dristigt Mod.
    Ei Dødens Frygt hans Sjæl kan bøie,
    Ei vakler svag hans stærke Fod.
    Hans Hænder løses og han gjemmer
    Den kjære Lok ved trofast Bryst.
    Ei Døden Kjærligheden hemmer,
    Ei Døden bittrer Elskovs Lyst.

    Da sees Signes Bur at brænde,
    I Flammehavet Signe staar;
    Hun Giftens Bæger har i Hænde
    Og opløst flagrer hendes Haar.
    Ei mer sin Elskov vil hun dølge
    Nu hele Verden skal den se.
    Sin Hagbart vil hun evig følge
    I Liv og Død, i Vel og Ve.

    "O troe Signe!" Hagbart raaber,
    "Nu ser jeg grant din Elskovs Magt,
    Paa Livet mer du ikke haaber,
    Og du har vælget uforsagt.
    Saa kom da Elskte! Lad os ile
    Igjennem Dødens mørke Nat!
    Hist finde vi en evig Hvile!
    Hist skal vi atter favnes brat!"

    Med disse Ord Ung Hagbart tager
    I Hast en Dolk udaf sin Barm,
    Dybt i sit Hjerte han den jager
    Og synker død i Bødlens Arm.
    To glade Sjæle frit sig svinger
    Til himmelen fra Livets Nød,
    Men Rygtet over Landet klinger
    Om Hagbart og om Signes Død.

    Saa endte disse tvendes Sage
    Til Sorg for hver en trofast Ven,
    Og endnu i de nye Dage
    Gaa Sagnene om dem igjen.
    Vel glemmes medens Sekler rinde
    Vel smuldres under Gravens Fred
    Men Disses Navne er et Minde
    Om ægte nordisk Kjærlighed.

   Tilkjøbs hos G. B. Strøm. Prindsens Gade No. 25.

 


Skillingsviser / innhold    toppen av siden

Høgskolen i Vestfold
/ Biblioteket / Digitale tekster