Ivar Aasen: Symra. Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2000.
Gå til: | Nettbiblioteket | Digitale tekster | Skjønnlitteratur

Innhold:
Fyrestev
Gamle Norig
Nordmannen
Dei gamle Fjelli 
Heimvegen
Gamle Grendi
Vaardagen 
Sumarkvelden
Haustvisa
Hugen
Von og Minne
Saknad
Elskhug-Kvæde
 
Det einlege Standet
Ymse Vasarlag
Tolugt Mod
Tjon og Von
Fals og Fusk
Uvitingskap
Høgferd
Hugen til Rikdom
Att og fram
Gløymska
Livet
Vit og Tru 
Etterstev