Ivar Aasen: Symra. Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2000.
Gå til: | Nettbiblioteket | Digitale tekster | Skjønnlitteratur


Ivar Aasen:

Symra


Vev-utgave: Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2000
Basert på 3. utgåva: "Symra. Tvo Tylfter med Visor og Rim". Kristiania, 1875. 

Innhold

Copyright: Høgskolen i Vestfold. Kopiering er tillatt til ikke-kommersielle formål, med angivelse av kilde. Det skal ikke betales kopieringsvederlag for kopiering av dette dokumentet.