Biblioteket      
Høgskolen i Vestfold (HVE)
 
HVE > Om biblioteket > Sammenligning av indikatorer for HS-biblioteker 2008
Bibsys/HVEMitt Bibsys - Forskdok -  Bibsys emneportalen
 

Biblioteket:
   Postboks 2243, 3103 Tønsberg
   E-post: biblioteket@hive.no
   Telefon: 33 03 70 70

-
-

Kopisenteret:
   Postboks 2243, 3103 Tønsberg
   E-post: kopisenteret@hive.no
   Telefon: 33 03 10 85 -

Sist oppdatert:
   13. mai 2009
   nettbibl@hive.no
    koj

Sammenligning av noen indikatorer mellom statlige høgskoler 2008

Her brukes et utvalg av ABM-utviklings «Indikatorer versjon 4.0: Forslag til indikatorer for fag- og folkebibliotek».
Versjon 4.0 er revidert og noe utvidet i forhold til versjon 3.0. Indikatorenes rekkefølge er endret.

Utvalget her er gjort ut i fra hvilke indikatorer som enkelt kan regnes ut basert på åpent tilgjengelige tall.

Kilder:

Viktig:

  • Noen steder kan være brukt forskjellig tallgrunnlag i rapporteringen, så sammenligninger mellom enkeltbibliotek er ikke alltid nøyaktige.
     

Utvalgte indikatorer : HVE sammenlignet med gjennomsnittet (sortérbar tabell nederst):

minus

1.1: Innkjøpte dokumenter (tilvekst) pr. bruker i målgruppen.
Høyt tall er ønskelig.

HVE langt under gjennomsnittet, men klar bedring fra 2007.

1.1: Innkjøpte dokumenter (tilvekst) pr. bruker i målgruppen.
minus

1.8: Bibliotekets bidrag i fjernlånssamarbeidet mellom bibliotek (tidl. 1.6).
Tall over 1: Mer utlån til andre bibliotek enn innlån.
Tall under 1: «Belaster» andre bibliotek mer enn det ytes.

HVE blir mer og mer avhengige av andres samlinger.

1.8: Bibliotekets bidrag i fjernlånssamarbeidet mellom bibliotek
minus

1.12: Antall årsverk pr bruker i målgruppen (tidl. 1.8).

HVE under gjennomsnittet.

1.12: Antall årsverk pr bruker i målgruppen
 

2.5a: Antall artikler lastet ned fra fulltekstbaser i abonnement per bruker i målgruppen (tidl. 2.8).
Høyt tall er ønskelig.

HVE faller, og ligger nå litt under gjennomsnittet for høgskolene (som alle ligger langt under universitetene).

OBS: Flere hs'er har ikke levert datagrunnlag for å kunne regne ut denne indikatoren.

2.5a: Antall artikler lastet ned fra fulltekstbaser i abonnement per bruker i målgruppen
pluss
2.6: Prosent av samlingen ikke i bruk (ny i v4.0).
Lavt tall er som regel ønskelig - betyr stort utlån i forhold til samlingsstørrelsen.

HVE ligger meget bra an. Vi har tidligere hatt så stort utlån i forhold til samlingsstørrelsen at vi sammen med HiO havnet på et negativt tall.
2.6: Prosent av samlingen ikke i bruk (ny indikator i v4.0)
minus

2.7: Antall lån pr bruker i målgruppen (tidl. 2.6).
Høyt tall er ønskelig.

HVE faller videre, og er nå under gjennomsnittet for høgskolene.

2.7: Antall lån pr bruker i målgruppen
minus

3.1: Bibliotekets utgifter til lønn og medier i forhold til høgskolens totale utgifter

HVE er under gjennomsnittet for høgskolene.

3.1: Bibliotekets utgifter til lønn og medier i forhold til høgskolens totale utgifter
minus

3.3: Bibliotekets totale utgifter i kroner pr. person i målgruppen.

HVE er under gjennomsnittet for høgskolene.

3.3: Bibliotekets totale utgifter i kroner pr. person i målgruppen.
minus

3.4: Medieutgifter pr. person i målgruppen.
Innkjøp av bøker, tidsskrifter, elektroniske medier etc, pr person.
Høyt tall er ønskelig.

HVE er under gjennomsnittet for høgskolene, men har forbedring siden 2007.

3.4: Medieutgifter pr. person i målgruppen
pluss

3.5: Andel av medieutgiftene brukt på elektroniske kilder (tidl. 3.6)

HVE fremdeles litt over gjennomsnittet for høgskolene.

OBS: Flere hs'er har ikke levert datagrunnlag for å kunne regne ut denne prosentandelen.

3.5: Andel av medieutgiftene brukt på elektroniske kilder
minus

3.6: Forhold mellom medieutgifter og lønn (tidl. 3.5)
«Kroner brukt til mediekjøp per krone brukt til lønn».
Høyt tall er ønskelig.

HVE er under gjennomsnittet for høgskolene, men har klar forbedring siden 2007

3.6: Forhold mellom medieutgifter og lønn
pluss

3.7 Kostnader pr. utlån (ny i v4.0)
Utlånstall inkluderer fjernlån/innlån.

Lavt tall er ønskelig.

HVE har gode kost/nytte-tall og beholder en plassering blant de beste høgskolene.

3.7 Kostnader pr. utlån (ny indikator i v4.0)

Tabellen kan sorteres:
Klikk på en overskrift for å sortere stigende/synkende etter en bestemt kolonne:

Navn    1.1    1.8    1.12    2.5a    2.6    2.7    3.1    3.3    3.4    3.5    3.6    3.7   
HBO 0,67 1,47 0,0025 8,67 70,28% 10,34 2,02% 1864 624 47,71% 0,58 166,71
HHEdmark 1,06 1,75 0,0036 3,56 51,90% 13,37 3,01% 2521 568 34,57% 0,33 167,20
HIAKershus 0,37 2,02 0,0025 1,07 58,41% 7,02 2,48% 1831 330 00,00% 0,24 225,53
HIBergen 0,72 0,82 0,0028 0,00 25,77% 15,21 2,06% 1961 470 4,94% 0,34 121,11
HIBUskerud 0,51 1,63 0,0028 0,00 31,96% 13,10 2,74% 2146 481 44,23% 0,33 169,49
HIFinnmark 1,26 1,10 0,0032 4,20 44,53% 15,69 1,45% 1544 703 30,21% 1,00 96,35
HIGjøvik 0,74 3,41 0,0025 4,58 53,49% 8,08 1,98% 2014 621 33,43% 0,53 214,32
HIHarstad 0,90 0,71 0,0023 5,34 46,85% 11,31 1,98% 1675 589 25,95% 0,61 136,57
HILillehammer 0,71 1,81 0,0020 2,70 23,51% 11,77 2,51% 1827 781 00,00% 0,86 135,31
HINarvik 1,03 1,33 0,0030 5,44 63,75% 9,89 1,98% 2602 757 33,37% 0,47 255,68
HINESNA 1,26 1,69 0,0023 0,00 64,33% 15,00 1,92% 1857 543 2,16% 0,46 120,82
HINTrøndelag 0,85 0,97 0,0028 2,42 58,02% 12,88 2,29% 1974 428 24,35% 0,32 138,03
HIOslo 0,57 1,18 0,0027 6,18 -28,47% 17,37 1,95% 2116 455 49,81% 0,33 112,29
HISTrøndelag 0,83 1,21 0,0022 3,38 30,27% 12,22 1,85% 1680 577 00,00% 0,59 131,79
HITelemark 1,29 1,48 0,0031 2,62 55,75% 20,18 2,23% 2302 613 00,00% 0,43 100,86
HITromsØ 0,65 1,13 0,0077 0,00 46,28% 20,81 2,57% 3425 696 32,25% 0,28 160,92
HIØstfold 1,80 2,71 0,0035 0,00 31,85% 21,01 3,21% 3950 802 20,63% 0,35 164,94
HSFjordane 0,98 1,05 0,0031 3,05 59,18% 15,77 2,35% 2140 556 20,09% 0,39 118,66
HSHaugesund 1,09 1,99 0,0034 0,00 27,10% 17,15 2,89% 2620 945 29,81% 0,65 150,72
HSMolde 1,32 1,19 0,0047 25,69 72,96% 12,79 3,36% 3222 1121 40,86% 0,56 218,56
HVEstfold 0,56 0,85 0,0023 4,21 3,40% 12,49 1,94% 1659 369 36,52% 0,34 123,88
HVOlda 0,88 1,38 0,0027 4,51 48,94% 17,50 2,16% 1797 424 24,01% 0,35 91,91
Hålesund 0,47 0,80 0,0016 0,00 48,81% 6,35 1,79% 1605 600 00,00% 0,70 238,14
Samisk 3,22 0,78 0,0100 0,00 86,44% 14,64 1,92% 4627 1417 00,00% 0,46 341,20
HS gj.snitt 0,99 1,44 0,0033 5,47 44,80% 13,83 2,28% 2290 645 29,72% 0,48 162,54
Univ. gj.snitt 1,33 1,78 0,0046 43,36 79,39% 14,22 2,37% 5756 1876 68,25% 0,86 333,46

 

Merknad til tallgrunnlaget for grafene ovenfor:
Tall for Høgskolen i Agder er tatt med blant høgskolene t.o.m 2006, deretter blant universitetene.
Tall for Høgskolen i Stavanger er tatt med blant høgskolene t.o.m 2004, deretter blant universitetene.
Tall for UMB kommer inn blant universitetene f.o.m 2005.

 

<< 2007 < Tilsvarende sammenligninger > 2010 >>

 

Se også:

 

Tags: Statlige høgkoler, bibliotek, høgskolebibliotek, resultater, statistikk, rapportering, sammenligninger, rangering, indikatorer, kvalitetsindikatorer, resultatindikatorer, benchmarking, kostnadseffektivitet

 

 

 
Høgskolen i Vestfold   -   Biblioteket   -   Toppen av siden