Biblioteket      
Høgskolen i Vestfold (HVE)
 
HVE > Om biblioteket > Sammenligning av indikatorer for biblioteker i Oslofjordalliansen 2008
Bibsys/HVEMitt Bibsys - Forskdok -  Bibsys emneportalen
 

Biblioteket:
   Postboks 2243, 3103 Tønsberg
   E-post: biblioteket@hive.no
   Telefon: 33 03 70 70

-
-

Kopisenteret:
   Postboks 2243, 3103 Tønsberg
   E-post: kopisenteret@hive.no
   Telefon: 33 03 10 85 -

Sist oppdatert:
   13. mai 2009
   nettbibl@hive.no
    koj

Sammenligning av noen indikatorer mellom institusjoner i Oslofjordalliansen (OFA) 2008

Oslofjordalliansen: http://www.teknologi.no/  og  http://www.umb.no/oslofjordalliansen

Her brukes et utvalg av ABM-utviklings «Indikatorer versjon 4.0: Forslag til indikatorer for fag- og folkebibliotek».
Versjon 4.0 er revidert og noe utvidet i forhold til versjon 3.0. Indikatorenes rekkefølge er endret.

Utvalget her er gjort ut i fra hvilke indikatorer som enkelt kan regnes ut basert på åpent tilgjengelige tall.

Kilder:

Viktig:

  • Noen steder kan være brukt forskjellig tallgrunnlag i rapporteringen, så sammenligninger mellom enkeltbibliotek er ikke alltid nøyaktige.
     

Utvalgte indikatorer for de fire institusjonene i OFA (sortérbar tabell nederst):

punkt

1.1: Innkjøpte dokumenter (tilvekst) pr. bruker i målgruppen.

Høyt tall er ønskelig.

HiØ klart over de andre som ligger likt for 2008.

1.1: Innkjøpte dokumenter (tilvekst) pr. bruker i målgruppen.
punkt

1.8: Bibliotekets bidrag i fjernlånssamarbeidet mellom bibliotek (tidl. 1.6).

Tall over 1: Mer utlån til andre bibliotek enn innlån.
Tall under 1: «Belaster» andre bibliotek mer enn det ytes.

Stor spredning, HiØ har høyest forholdstall.

1.8: Bibliotekets bidrag i fjernlånssamarbeidet mellom bibliotek
punkt

1.12: Antall årsverk pr bruker i målgruppen (tidl. 1.8).

Litt spredning, men tendensen er at bibliotekene nærmer seg hverandre.

1.12: Antall årsverk pr bruker i målgruppen
punkt

2.5a: Antall artikler lastet ned fra fulltekstbaser i abonnement per bruker i målgruppen (tidl. 2.8).

Høyt tall er ønskelig.

UMB ligger høyt, også over gj.snittet for universitetene.

OBS: Kun UMB og HVE har levert datagrunnlag for å kunne regne ut denne indikatoren.

2.5a: Antall artikler lastet ned fra fulltekstbaser i abonnement per bruker i målgruppen
punkt

2.6: Prosent av samlingen ikke i bruk (ny i v4.0).

Lavt tall er som regel ønskelig - betyr stort utlån i forhold til samlingsstørrelsen.

Stor spredning.
HVE ligger meget bra an. HVE har tidligere hatt så stort utlånet i forhold til samlingsstørrelsen at vi havnet på et negativt tall.

2.6: Prosent av samlingen ikke i bruk (ny indikator i v4.0)
punkt

2.7: Antall lån pr bruker i målgruppen (tidl. 2.6).

Høyt tall er ønskelig.

HiØ har klart best tall her.

2.7: Antall lån pr bruker i målgruppen
punkt

3.1: Bibliotekets utgifter til lønn og medier i forhold til høgskolens totale utgifter

HiØ og HiBu over snittet, HVE og UMB under.

3.1: Bibliotekets utgifter til lønn og medier i forhold til høgskolens totale utgifter
punkt

3.3: Bibliotekets totale utgifter i kroner pr. person i målgruppen.

.

3.3: Bibliotekets totale utgifter i kroner pr. person i målgruppen.
punkt

3.4: Medieutgifter pr. person i målgruppen.
Innkjøp av bøker, tidsskrifter, elektroniske medier etc, pr person.

Høyt tall er ønskelig.

UMB ligger klart best an her.

3.4: Medieutgifter pr. person i målgruppen
punkt

3.5: Andel av medieutgiftene brukt på elektroniske kilder (tidl. 3.6)

UMB bruker klart størst andel av budsjettet til elektroniske kilder.

3.5: Andel av medieutgiftene brukt på elektroniske kilder
punkt

3.6: Forhold mellom medieutgifter og lønn (tidl. 3.5)
«Kroner brukt til mediekjøp per krone brukt til lønn».

Høyt tall er ønskelig.

UMB høyt over de andre som ligger likt.

3.6: Forhold mellom medieutgifter og lønn
punkt

3.7 Kostnader pr. utlån (ny i v4.0)
Utlånstall inkluderer fjernlån/innlån.

Lavt tall er ønskelig.

HVE har gode kost/nytte-tall og beholder en plassering blant de beste høgskolene.
UMB ligger høyt blant OFA-institusjonene, men på gjennomsnittet for universitetene.

3.7 Kostnader pr. utlån (ny indikator i v4.0)

Tabellen kan sorteres:
Klikk på en overskrift for å sortere stigende/synkende etter en bestemt kolonne:

Navn    1.1    1.8    1.12    2.5a    2.6    2.7    3.1    3.3    3.4    3.5    3.6    3.7   
HIBUskerud 0,51 1,63 0,0028 0,00 31,96% 13,10 2,74% 2146 481 44,23% 0,33 169,49
HIØstfold 1,80 2,71 0,0035 0,00 31,85% 21,01 3,21% 3950 802 20,63% 0,35 164,94
HVEstfold 0,56 0,85 0,0023 4,21 03,40% 12,49 1,94% 1659 369 36,52% 0,34 123,88
UMB 0,57 0,25 0,0023 50,30 96,26% 5,21 1,16% 2772 1600 81,02% 1,77 343,19
HS gj.snitt 0,99 1,44 0,0033 5,47 44,80% 13,83 2,28% 2290 645 29,72% 0,48 162,54
Univ. gj.snitt 1,33 1,78 0,0046

43,36

79,39% 14,22 2,37% 5756 1876 68,25% 0,86 333,46

 

Se også:

 

 

Tags: Statlige høgkoler, bibliotek, høgskolebibliotek, resultater, statistikk, rapportering, sammenligninger, rangering, indikatorer, kvalitetsindikatorer, resultatindikatorer, benchmarking, kostnadseffektivitet, OFA, Oslofjordalliansen

 

 

 
Høgskolen i Vestfold   -   Biblioteket   -   Toppen av siden