Tønsberg Navigasjonsskole
1859-1959

Utarbeidet av Tryggve Thon

Innhold:
Overblikk ved starten
Skolelokalene
Flytende pensum og elastiske skoleår
Undervisningen
Lærerpersonalet
Skolens økonomi
Friplasser
Kontrollkontoret
Formenn i bestyrelsen - førstelærere og bestyrere
 

Papirutgave: Tønsberg : Tønsberg Aktietrykkeri, 1959.
Vevutgave: Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 1999