Skillingsviser
Skillingsviser / innhold  

Høgskolen i Vestfold
Biblioteket
Digitale tekster

En Vise
om
Ridderen uden Frygt og Dadel
F. W. Treschow


Forlagt af Emanuel. - Tilkjøbs i Maridalsveien 30 B III


Lydfiler Lyd:
Melodi: Singdudelidei Midi-fil
[Åpne i eget vindu]
  Faksimiler Faksimiler:
Forside (87kB)
Side 2 (52kB)
Side 3 (68kB)


  Noter Noter:
Gif-fil (7 kB)
Hør denne visen i innspilling med Sviskeprinsene!
Velg format: Last ned innspillingen i mp3-format MP3 (1,2MB) - Last ned innspillingen i RealAudio-format RealAudio (733kB)

Tekst: ukjent skillingstrykk.

Skillingsviser nr 7/1999

Melodi: Singdudelidei.


I Larvik der findes en underlig Mand,
en Pryd for vort Folk og en  Pryd for vort Land -
en Ridder af Vasa, St. Olaf med mer,
Saa mægtig og stor, at de smaa han ei ser.

Han sidder saa rolig - han føler sig tryg,
han trives saa godt paa Arbeidernes Ryg.
Sit Scepter han svinger som Mahdien selv,
og Guld til ham flyder i fossende Elv.

De daarlige Tider, de kom han ihu -
den direkte Skat jo for ham var en Gru;
thi Venstre har Skylden - ak ja, bare hør!
den fattige Ridder og Storkommandør.

Nu skal I faa høre, hvordan det er fat
med Treschow og den ham ilignede Skat:
tre Hundrede Tusen i Intekt han har -
Miljoner han eier, den Helvedes Kar!

Men Hofjægermestren han tænkte som saa
Arbeiderne kan mig vel neppe forstaa;
jeg trækker af Lønnen saa mange Procent,
at der blir tilbage - ja, saa omentrent!

Han Shahen af Persien traf paa sin Vei-
det Møde, det kosted singdudelidei;
han lærte at perse - han lærte at flaa -
ja, underlig kan det i Verden jo gaa!

Ja - Treschow han øver en smuk Religion,
han er jo en Mester i den Subtraktion;
men stakkar, han staar der saa sur og saa lei -
han lider vist av lidt - singdudelidei!

Hans Hjerte er lukket, hans Mave er stor -
hans Hode er koldt som en Vinter i Nord.
O, Treschow, du store! Du kjender os ei;
thi vi kan og synge: Singdudelidei.

Du Ordenens Mand, som gav Stene for Brød -
husk  Lazarus vaagned' i Abrahams Skjød.
Se, Fanden han smiler og vinker til dig,
Han byr' dig velkommen, singdudelidei.

Kristiania - Nikolai Olsens' Bogtrykkeri - Stortorvet 6.  
 

 


Skillingsviser / innhold    toppen av siden

Høgskolen i Vestfold
/ Biblioteket / Digitale tekster