Skillingsviser
Skillingsviser / innhold  

Høgskolen i Vestfold
Biblioteket
Digitale tekster

Østbysalen og Laurvigs Piger


Lydfiler Lyd:
Melodi: Holmens faste stok Midi-fil
[Åpne i eget vindu]
  Faksimiler Faksimiler:
(Ingen)

  Noter Noter:
Gif-fil (11 kB)

Skillingsvise fra 1850-åra. Tekst: Ukjent opphav, i kopi fra boka:
Per Nyhus: Dengang det het Laurvig. [Larvik] : Østlands-posten, [1981].

Skillingsviser nr 9/1999


Laurvigs Pigeflok 
Lystelig hinanden praier. 
De har sikkert nok 
Lugtet Østbysalens Greier. 
Og de Gutter, som 
Did hver Søndags Aften seile, 
De der ene kom 
For til Pigerne at beile. 
Der man Alt kan faa, 
Med Smaapigerne man dandser, 
Hurra Store og Smaa 
til Østbysalen vi gaa, 
Hurra, Hurra, Hurra!

     -

Naar vi komme ind, 
Udi Salen Kammerater, 
Blusse Alles Kind 
Kun man hører Støi og Latter. 
Kast da Øiet om, 
Blandt de Piger, og Du skuer 
Mangen, som de kom, 
Og hvis Hjerte staaer i Luer. 
Derfor rask min Ven 
Med Piger vil vi dandse, 
Siden følge dem 
Saa smukt og kjærligt hjem.

     -

Hist Christine staaer, 
Hun er af de rette Piger, 
Hendes Hjerte slaaer, 
For Enhver, som bare siger: 
O! jeg elsker Dig, 
Kom, vil Du min Kjærest' være, 
Da jeg lykkelig 
Vil paa Hænderne Dig bære. 
Da hun rede er 
Med ham Salen at forlade. 
Hurra for Enhver, 
Der Pigerne har kjær.

     -

Marens Øine blaa,
Længselsfulde Blikke kaster.
Thi hun troer som saa,
At det stærkt med hende haster.
Hun maa Kjærest'ha'e,
Derpaa hun nu netop tænker,
Om hun skal ham ta'e 
Og han holde fast med Lænker.
Hurra for det Nor, 
Med de længselsfulde Blikke, 
Og For hvert kjærligt Ord 
Den Pige si'er paa Jord.

     -

Seer Du min Ven,
hvor Gurines Blikke vanker
Over Salen hen,
og hør hendes Hjerte banker.
Hun alt mangen Gut
Tog saa kjærlig i sin' Arme,
Ja, den snille Snut
Elsked' mangenen med Varme.
Hurra for den Møe,
Som saa kjærlig ta'er i Fange,
Ja, i Fryd og Nød
Hun elsker til sin Død.

     -

Karen, Anne og
Frederikke og Susanne,
Hele denne Flok,
Vil sig ei i Dandsen blande.
Thi de netop staaer
Hist i Krogen nu og hvisker,
Deres Hjerte slaaer,
og for Gutterne de smisker.
Hurra for de Par,
Som i Krogen staaer og hvisker
De snart Alle ta'er
En kjæreste min Fa'er.

     -

Nu slaaer Klokken 10 
Vi maa gaa fra Østbysalen, 
Thi det er forbi 
Akkurat med hele Ballen. 
Laurvigs Pigeflok 
Gutterne nu hjem mon følge, 
At de har det nok 
Velfortjent man kan ei dølge! 
Derfor et Hurra 
For de Piger udi Laurvig, 
og tillige da 
For Østbysalen Hurra 
Hurra, Hurra, Hurra!

 


Skillingsviser / innhold    toppen av siden

Høgskolen i Vestfold
/ Biblioteket / Digitale tekster