Skillingsviser
Skillingsviser / innhold  / Ny Vise Om Klokker Nielsen

Høgskolen i Vestfold
Biblioteket
Digitale tekster

Om «En blid og behagelig, yndig og deilig samt meget velstudert ny vise om den vidt og bredt berømte Klokker Nielsen i Borre Sogn pr. Horten»

For å finne ut noe om bakgrunnen for denne visa henvendte jeg meg til Hans-Christian Oset i Gjengangeren. Denne artikkelen er et utdrag av hans artikkel om visa i Gjengangeren 29.02 2000.
Denne skillingsvisen er trykt hos S. Hansen i Christiania i 1862. Da er klokker og kirkesanger Søren Nielsen allerede inne i sin annen periode som bygdens ordfører, så dikteren kan ha rett i at visen kommer "noget sent" hvis den skal slå an som nidvise. Søren Nielsen gjorde nemlig en bemerkelsesverdig karriere i Borre kommune, og den starter lenge før 1862. Han ble født første juledag 1816, og må ha vært litt av et skolelys, for allerede 18 år gammel ble han etter sin tid som "diskenspringer" lærer, uten læreskoleeksamen, i Aker, deretter en tid lærer ved Waisenhuset som underviste "uartige børn", så lærer i Drammen i 7 år før han kom til Borre fra nyttår 1842 som kirkesanger og lærer ved den faste skole på Kirkebakken. Disse stillinger hadde han inntil han 72 år gammel fikk avskjed fra nyttår 1888. I Borreboken fortelles det at han ved sitt 50 års jubileum fikk den gjeve medaljen for borgerdåd.

Søren Nielsen var ordfører i 4 perioder, først i toårsperioden 1847-48, så i fireårsperioden 1859-63, deretter i 1868-69 og 1872-75. I de melleomliggende år var han stort sett hele tiden varaordfører og medlem av formannskapet og en rekke styrer og råd i sin kommune. Ingenting i Borreboken tyder på at han var så upopulær som skillingsvisedikteren vil ha det til, så sogneprest William Walter Dietrichson, som hadde rykket inn på Borre prestegård året før visen ble til, kom nok aldri til å følge oppfordringen å "jage bort" klokker, kirkesanger, skoleholder og ordfører Nielsen med haugianersveisen.

Så langt Oset. Skillingstrykket har jeg funnet i Nasjonalbiblotekets samling av viser på mikrofilm. 7003/34.

Søren Nielsen

 


Skillingsviser / innhold   / Ny Vise Om Klokker Nielsen toppen av siden

Høgskolen i Vestfold
/ Biblioteket / Digitale tekster