Skillingsviser
Skillingsviser / innhold  

Høgskolen i Vestfold
Biblioteket
Digitale tekster

En aandelig Sang

Forfattet af en
Lægmand i Sem.

Trykt hos T. N. Kildahl (Tønsberg)
1875


Lydfiler Lyd:
Her kan du høre melodien Midi-fil
[Åpne i eget vindu]
  Faksimiler Faksimiler:
Forside (34kB)
Side 2 (69kB)
Side 3 (51kB
)


  Noter Noter:
Gif-fil (8 kB)

Mel: I Babels Land sidder Zions Enke.

Skillingsviser nr 13/1999Den Vei er trang og den Port er snever
  Til Livets Land;
Dog strid og kjæmp, alt hvad Maalet kræver;
  Du faar engang
:/: En Løn af Naade for Jesu Blod,
Som er saa salig og evig god.:/:

O, frelste Sjæl, hvor du vil dig fryde
  På engleviis,
Naar du din Jesus faar ret beskue
  I Paradis,
:/: Naar Bruden hentes, og Kronen faar
Og deilig pyntet for Tronen staar.:/:

Og sang du, blandet med Graad og Sukke,
  I Grædedal,
Der vil din Jesus for dig oplukke
  Sin Himmelsal;
:/:Da kan du synge med Jubelklang
For Lammets Trone en Frydesang.:/:

Af, hvilken Gru, naar man ret betragter,
  At Mængden, som
En saadan Salighed rent foragter.
  Ei skjøtter om.
:/: Men jifre gaa paa den brede Sti
Guds søde Naade saa haant forbi.:/:

Kom Brødre lad os tilsammen vandre;
  Men sviger ei;
Formaner, vækter, opmuntrer Andre,
  Til Livets Vei;
:/:Saa Syndere sig omvende maa,
Og Salighed ved Guds Naade faa.:/:

I Kamp og Trængsel, med Haab og Længsel
  Vi skride frem,
Og naar vi løses fra dette Fængsel,
  Vi komme hjem;
:/:Hjælp Jesu, hjelp da, at vi ei maa
Ved Banens Ende tilskamme staa.:/:

Imidlertid skal vi her begynde
  Den nye Sang;
Naar vi er over, da vil den finde
  En bedre Klang.
:/:Ja, hellig, hellig er Herren Gud;-
- Kom Jesu, hent mig snart til din Brud.:/:

 


Skillingsviser / innhold    toppen av siden

Høgskolen i Vestfold
/ Biblioteket / Digitale tekster