Høgskolen i Vestfold | Biblioteket | Digitale tekster | Lokalhistorie 
Sem og Slagen - en bygdebok. 2. bind: Kulturhistorie - første del . Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2001.

Sem og Slagen 
En bygdebok

Utgitt i papirutgave  av Sem og Slagen bygdebokkomite etter foranstaltning av Sem kommune. Tønsberg: Tønsberg Aktietrykkeri, 1959. 
Vevutgave: Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2001 - i samarbeid med Tønsberg Kommune. 

Redigert av H. Blom Svendsen

ANNET BIND:
KULTURHISTORIE 

FØRSTE DEL

Innhold
 
Søk i Sem og Slagen: 
 

Gå til verkets hovedside