Høgskolen i Vestfold | Biblioteket | Digitale tekster | Lokalhistorie 

Sem og Slagen 
En bygdebok

Sem og Slagen i fire bind

Utgitt i papirutgave  av Sem og Slagen bygdebokkomite etter foranstaltning av Sem kommune. Tønsberg: Tønsberg Aktietrykkeri, 1945-1963. 
Vevutgave: Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2001-2004 - i samarbeid med Tønsberg Kommune. 

Redigert av H. Blom Svendsen

Første bind: GÅRDSHISTORIE
Første del
Annen del

Annet bind: KULTURHISTORIE
Første del
Annen del

Søk i Sem og Slagen: