HVE Skriftserien
Biblioteket
Høgskolen i Vestfolds skriftserie : utgivelser i 2000

Stig Bjørshol, Inge Vinje, Øyvind Wistrøm:

EVALUERING AV ENSI 3 : MILJØLÆRE OG SKOLEUTVIKLING. 

Første rapport 

 

Tilgjengelig i fulltekst topp

Rapport 3/2000
50 s. + vedlegg.
ISBN papirutgave: 82-7860-040-6
Copyright: Forfatterne/Høgskolen i Vestfold

 

Om rapporten:

     Miljøprogrammet Environment and School Initiatives (ENSI) ble startet  opp av OECD i 1986. Hovedmålet var å knytte sammen miljøopplæring og skoleutvikling. Norge har vært med i ENSI siden starten av prosjektet.
     ENSI 1 ble avsluttet i 1988, og konklusjonen var at prosjektene hadde oppfylt mange av de målene som var satt. ENSI 2 ble startet opp i Norge i 1989. Det ble nå  lagt vekt på det interne arbeidet i skolen med særlig vekt på utviklingen av lokale læreplaner. 
     På bakgrunn av resultatene fra  ENSI 1 og 2 satset man på "Nettverk for miljølære". Det var et uttrykt mål at nettverket skulle være et virkemiddel i skoleutvikling og miljøundervisning. Departementet (KUF) ønsket å vite mer om hva som fremmet bruken av nettverket og hvilke barrierer som hindret deltakelse. På denne bakgrunn ble ENSI fase 3 satt i gang. 
     Denne rapporten er den første evalueringen av ENSI 3. Rapporten har som hovedmål å registrere status før prosjektet startet, og eventuelle endringer som så langt har foregått ved skolene. Videre antyder den hovedutfordringer ved den enkelte skole i et skoleutviklingsperspektiv.

Om forfatterne: 
            

Stig Bjørshol  er høyskolelektor i samfunnsfag ved HVE. Han har jobbet med miljøfag i mange år i kurs, fjernundervisning og ved allmennlærerutdanningen. Han har erfaring fra prosjektmetodikk gjennom kurs, forelesninger og fra praksisfeltet, og har hatt delt lederansvar av nasjonalt nettverk for kurset Natur, samfunn og miljø over flere år.
 
 


Inge Vinje er førstelektor i pedagogikk ved HVE. Underviser i pedagogikk på allmennlærerlinja og i pedagogikk påbygning. Videre arbeider med ledelsesutvikling i barnehage og skole, og har i denne sammenheng  holdt en rekke kurs og foredrag bl.a. om skole- og barnehageutvikling.
 
 
 
 


Øyvind Wistrøm er høgskolelektor i naturfag ved HVE , underviser i naturfag og miljøfag på førskole- og allmennlærerlinjen. Han har holdt en rekke kurs og foredrag i grunnskolen om prosjektundervisning samt vært veileder i MUVIN-prosjektet. Har også hatt delt lederansvar et for nasjonalt nettverk for kurset Natur, samfunn og miljø.
 
 

Denne publikasjonen er tilgjengelig i fulltekst topp


[ Tilbake til publikasjons-/bestillingsliste ]

topp

Høgskolen i Vestfold    Skriftserien    Biblioteket
Sist oppdatert: 21.3.2000
Ansvarlig: Lars.Egeland@hive.no