Til den unge mannen av i dag vil jeg si:
Gi litt mer av ditt hjertes varme til den kvinnen du elsker, og når kjærligheten er over, da skal du aldri glemme at hun også er en kamerat. Og til kvinnen: Gi ikke hele ditt hjerte og hele deg selv til kjærlighetens heftighet. Og hold noe av ditt hjerte tilbake - slik som mannen bestandig gjør - for andre av livets skjønne mål.
Alexandra Kollontaj
 

Kvinner og kropp

De tynne modellene er kanskje idealet. Men jeg er virkeligheten. 
Melissa Aronson 

Vær så snill og ikke retusjer rynkene mine, jeg har brukt så lang tid på å få dem.
Anna Magnani
(sitat og bilde: Kvinnemuseet)
 
 
 

8. mars er ufiks
- I 8. mars-toget finner vi deg ikke?
- Nei, gudskjelov. Da er jeg på motevisning. 
Elle-redaktør Signy Fardal i intervju med Dagbladet.
 

  Gå til: | Høgskolen i Vestfold | Nettbiblioteket | Utstillinger |

8. mars - den internasjonale kvinnedagen
Utstilling ved Høgskolen i Vestfold - biblioteket Borre 
 
 
Bøker i HVE-biblioteket
Forhåndsdefinerte søk i Bibsys

Bøker om kvinner og kjønnsroller
Bøker om menn og kjønnsroller
Bøker om kvinnehistorie
Bøker om kvinner og ledelse
Bøker om kvinner og helse
Bøker om kvinners seksualitet
Bøker om kvinnemishandling
Bøker om driftige kvinner
Kvinnefilosfi eller kvinner og filosofi
Kvinner, eventyr og myter
 


"Kom ut av skapet" Maleri på silke. (Copyright: Maren Büchmann)
Historien om åttende mars
8. mars har vært den faste internasjonale kvinnedagen fra 1922. Det første forslaget om en slik dag kom fra Clara Zetkin på den andre internasjonale kvinnekonferansen i 1910, i forbindelse med den Andre Internasjonalen sin kongress. 130 kvinner fra 16 land var med på kongressen. I flere år varierte datoen for kvinnedagen  ved at man la den til en søndag i mars. I 1914 var det søndag 8. mars som ble feiret som kvinnedagen. Etter dette har man holdt fast på 8. mars. 
Det var sosialistiske kvinner som sto bak kvinnedagen. Under første verdenskrig brukte de dagen til pasifistisk agitasjon. Etter den russiske revolusjon og etableringen av den Tredje Internasjonale (Komintern) i 1920, ble det etablert et eget kvinnesekretariat. I Norge var det før krigen sæørlig Norges kommunistiske Parti og husmorlaga som sto tilknytta NKP, som sto bak 8.mars-feiringer. 
Fascismens frammarsj i Europa skjøv 8.mars-feiringa i bakgrunnen. Men allerede 8. mars 1945 (før hele Europa var frigjort) ble det holdt en internasjonal kvinnekonferanse i London hvor et par tusen kvinner fra 20 land deltok.  I den stemningen av optimisme som kom etter krigens slutt, ble Kvinnenes demokratiske Verdensforbund startet. Den norske greina av denne organisasjonen var Norsk Kvinneforbund som hver 8.mars bl.a. la ned krans på statuen av Camilla Collett. 
Ny fart på 8. mars-feiringa ble det med oppblomstringa av den nye kvinnebevegelsen på 70-tallet. I Norge var det organisasjoner som Kvinnefronten, Norsk Kvinneforbund, Norsk Kvinnesaksforening og Nyfeministene som sto bak. I kvinneåret 1975 bestemte FN at 8. mars skulle være den internasjonale kvinnedagen. 

Noen linker: 
 
FN:

Fokus - Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål

Informasjons- og dokumentasjonssenter
 for kvinne- og kjønnsforskning i Norge
Kvinnemuseet:

En utstilling om kvinnekroppen og skjønnhetsidealer
Women History Hotlist


Diskusjonsforum for jenter

Til slutt: Hvis du vil le av menn, så anbefaler vi "
THE COMPLETE COLLECTION OF MEN JOKES"

Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, mars 2000