Universitetsbiblioteket i Sørøst-Norge Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 

Samling av RLE-gjenstander
[ Forside ]   [ Vis alle gjenstander, sortert: Hovedreligion : Alfabetisk ]
Almisse-skål - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Buddhisme [avgrens]
Almisse-skål (skål og fat på stativ - tredelt sett)
En buddhistisk munk skal ikke eie mye, men et klesplagg og en "tiggerskål" er blant de få tingene han skal ha. Å eie for mye hindrer konsentrasjonen om det vesentlige (dharma). Å tigge et måltid mat (ris) er å motta gaver til beste for både ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
1 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Bjelle og vajra - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Buddhisme [avgrens]
Bjelle og vajra til rituell bruk i tibetansk buddhisme
Bjellen er et symbol for feminin energi. Parallelle symboler er skålen, lotusen, etc. Bjellen skaper også lyd - jf mantra. Vajra (sanskrit) eller dorje (tibetansk) betyr lyn, og symboliserer maskulin energi. Parallelle symboler er rituelle ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
2 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Bolle og stav - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Buddhisme [avgrens]
Bolle og stav til rituell bruk
"Syngende bolle". Når staven beveges langs kanten på bollen skapes lyd. Lyden er en hjelp til konsentrasjon og meditasjon.

Biblioteket har boken "Singing bowls" av Eva Rudy Jansen. Denne gir detaljer om bruken.
[ Vis full beskrivelse ]
3 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Buddhafigur - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Buddhisme [avgrens]
Buddhafigur fra Burma
Sakyamini Buddha sitter her i en lotus (symbol for visdom og oppvåkning). Den ene hånden berører jorden som et tegn på at hans lære ikke er "funnet på", men stemmer med naturlovene og de moralske normene i universet (dharma). Den andre ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
4 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Buddhafigur - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Buddhisme [avgrens]
Buddhafigur fra Øst-Asia
Denne buddhafiguren har et annet særpreg enn lignende figurer fra sydligere og vestligere land. Han holder begge hendene i meditasjons-mudra, og representerer derfor buddhismens åttedelte vei eller lære (dharma), som først og fremst er en ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
5 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Buddhafigur - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Buddhisme [avgrens]
Buddhafigur fra Thailand
Sakyamuni Buddha sitter i meditasjonsstilling. Hånden som berører marken viser at han "tar jorden til vitne" på at den innsikten han har oppnådd er i tråd med verdensordenen (dharma). Den andre hånden holdes i meditasjons-mudra, som et ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
6 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Bønnehjul - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Buddhisme [avgrens]
Bønnehjul til rituell bruk i tibetansk buddhisme
Når bønnehjulet snurrer kan det forstås som bønn, men også som et symbol for bønn. Inne i beholderen ligger hellige tekster (mantra'er), og den er utsmykket med samme type tegn. Større bønnehjul kan drives av f eks vindkraft.
[ Vis full beskrivelse ]
7 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Bønnehjul - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Buddhisme [avgrens]
Bønnehjul til rituelle bruk i tibetansk buddhisme
Når bønnehjulet snurrer kan det forstås som bønn, men også som et symbol for bønn. Inne i beholderen ligger hellige tekster (mantra'er), og den er utsmykket med samme type tegn. Større bønnehjul kan drives av f eks vindkraft.
[ Vis full beskrivelse ]
8 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Bønnekjede - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Hinduisme [avgrens]
Bønnekjede
De hinduiske bønnekjedene har gjerne 108 perler. De kan brukes i forbindelse med resitasjon av gudenes "108" navn, til fremsielse av mantraer, etc. Bønnekjedene er dessuten ofte attributter: Gudebilder og -statuer (murti'er) holder dem i ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
9 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Bønnekjede - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Hinduisme [avgrens]
Bønnekjede
De hinduiske bønnekjedene har gjerne 108 perler. De kan brukes i forbindelse med resitasjon av gudenes "108" navn, til fremsielse av mantraer, etc. Bønnekjedene er dessuten ofte attributter: Gudebilder og -statuer (murti'er) holder dem i ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
10 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Bønnekjede - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Islam [avgrens]
Bønnekjede
De islamske bønnekjedene har gjerne 99 perler, evt 33 eller 66. Det er vanlig å resitere Guds 99 navn mens en lar perlene gli gjennom fingrene. En kan også be andre bønner. De 99 navnene tydeliggjør ulike sider ved Guds natur og virksomhet. ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
11 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Bønneteppe - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Islam [avgrens]
Bønneteppe
Stedet der en forretter de fem daglige bønnene, må være rituelt ren. Det samme må den som ber være. Bruken av bønnetepper muliggjør dette. Bønneteppene har gjerne en markering som viser qibla ("retning") - dvs retningen mot Mekka. De er ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
12 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Deva-lampe - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Hinduisme [avgrens]
Deva-lampe
En lampe der en kan brenne olje, smør, telys e. l. i forbindelse med puja (tilbedelse). Jamfør høytider som Divali. Begrepet deva kan oversettes med guddom.
[ Vis full beskrivelse ]
13 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Dreidel - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Jødedom [avgrens]
Dreidel (snurrebass)
Dreidelen tas i jødisk sammenheng særlig i bruk i forbindelse med høytiden hannuka (channukah - åtte dager i november/desember til minne om hendelsene i 1. Makkabeerbok). Selve dreidelspillet er beskrevet i bl a Beate Børresen: "Høytider og ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
14 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Ganesha - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Hinduisme [avgrens]
Ganesha
Guden med elefanthodet er en av hinduismens mest populære guder. Han holder her attributter som øks (forsvar mot fiender, yoga), trefork (et av Shivas attributter - de tre spissene symboliserer skapelse, opprettholdelse og ødeleggelse) og ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
15 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Guanyin - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Buddhisme [avgrens]
Guanyin (bodhisattva)
Avalokiteshvara (sanskrit) er også kjent som Guanyin (kinesisk) og Kannon (japansk). Han dyrkes under mange navn og i mange skikkelser. Her er hun fremstilt i en kvinnelig form. Guanyin er en bodhisattva, et opplyst, barmhjertig energivesen ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
16 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Hanukka-stake - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Jødedom [avgrens]
Hanukka-stake (åtte-armet lysestake)
Hanukka (channuka) er en jødisk lysfest som feires til minne om hendelsene i 1. Makkabeerbok (november/desember). De åtte lysene tennes ett etter ett gjennom åtte dager til minne om oljeunderet under tempelinnvielsen: Lyset brant i åtte ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
17 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Hanuman - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Hinduisme [avgrens]
Hanuman
Hanuman (lederen for apehæren - forstås ofte som en form av Shiva) er en sentral aktør i Ramayana, diktet som bl a forteller historien om Rama og Sita. Han kan dyrkes som gud eller forbilde (trofast, modig, osv). I denne fremstillingen har ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
18 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Havdala-lys - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Jødedom [avgrens]
Havdala-lys
Sabbaten avsluttes med en seremoni kalt havdala ("separasjon"), som skiller den hellige tiden (sabbaten) fra den profane tiden (de andre dagene). Da leses velsignelser over krydder og lys. Disse havdala-lysene er flettet på samme måte som ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
19 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Havdala-servise - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Jødedom [avgrens]
Havdala-servise til bruk under sabbaten (tallerken, vinbeger, vinkaraffel, krydderboks, 2 lysestaker)
Det jødiske påbudet om å markere sabbaten kan bl a utledes fra 2 Mos 20, 8-10 (de ti bud). Et sabbat-servise kan i og for seg være et ordinært, pent servise. Seremonien som avslutter sabbaten kalles havdala ("separasjon"). Den atskiller den ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
20 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Jesus og kvinnene ved korset - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Kristendom [avgrens] (Katolsk)
Jesus og kvinnene ved korset
Figuren illustrerer de avsluttende hendelsene i Jesu liv ifølge evangeliene (se f eks Matt 27,55f). Personen til høyre kan være disippelen Johannes (se Joh 19, 25ff). Bildet kan ha en både didaktisk og rituell funksjon - først og fremst i ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
21 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Kali - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Hinduisme [avgrens]
Kali
Gudinnen Kali (tidens gudinne) dyrkes både som selvstendig gudinne og som et aspekt ved den store gudinnen (Mahadevi). Hun representerer naturens ødeleggende kraft, fordi tiden ubønnhørlig medfører både den enkeltes død og universets død. ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
22 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Kippa - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Jødedom [avgrens]
Kippa (6 kalotter til bruk i synagogen)
Menn skal dekke til hodet når de ber. En kan bruke hatt eller en liten kalott (kippa eller yarmulke).
[ Vis full beskrivelse ]
23 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Kjede - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Primitive religioner [avgrens] (Afrikansk religion, Madagaskar)
Kjede
Dette kjedet fra Madagaskar har tilhørt en magiker ("trollmann", "heksedoktor", you name it). Det er gitt som gave til Høgskolen i Vestfold, avd LU, av Lilian Skow, som har arbeidet som lærer her. Slike kjeder kan brukes på mange måter: De ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
24 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Koran-stativ - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Islam [avgrens]
Koran-stativ (sammenleggbart)
Koranen har tilnærmet lik status i islam som Jesus har i kristendommen. De forstås begge som uskapte og som Guds eget ord. Skal en Koran tas i bruk i undervisning og andre sammenhenger, må en derfor vise den respekt. Koranstativer som dette ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
25 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Kors - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Kristendom [avgrens] (Protestantisk)
Kors
Det sies at det nakne korset symboliserer Jesus død, lidelse og oppstandelse. Det nakne korset er i kristendommens kunsthistorie dokumentert tidligere enn middelalderens krusifikser, der den lidende Jesus er plassert på korset. Det kan til ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
26 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Kors - den oppstandne Kristus - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Kristendom [avgrens] (Katolsk)
Kors - den oppstandne Kristus (latinamerikansk)
Latinamerikansk kristendom vektlegger ofte andre aspekter enn den europeiske - både politisk og teologisk. Dette får utslag også når det gjelder det estetiske. I dette "oppstandelseskorset" fra El Salvador vektlegges den livgivende Kristus.
[ Vis full beskrivelse ]
27 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Krishna og Arjuna - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Hinduisme [avgrens]
Krishna og Arjuna
Teksten på figuren lyder: "Whenever the society forgets the duties, And goes to chaos, I take birth to uplift Dharma". Det sikter til at Krishna - som Vishnus avatar - lar seg føde når menneskeheten opplever krise. Scenen er hentet fra ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
28 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Krishna og Radha - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Hinduisme [avgrens]
Krishna og Radha
Krishna og Radha er hinduismens store kjærlighetspar. I noen tradisjoner er Krishna den høyeste guddom - en personlig gud som mennesket kan søke frelse hos. I andre tradisjoner er han en av Vishnus avatarer (nedstigninger). Fortellingene om ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
29 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Kristus Pantokrator - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Kristendom [avgrens] (Ortodoks)
Kristus Pantokrator (ikon)
Kristus Pantokrator (allhersker, den oppstandne Kristus som hersker over hele universet) er et av de eldste figurative Jesus-motivene i kunsten. Jeus er kledt i kongelige klær, og med sin høyre hånd velsigner han. I den venstre holder han ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
30 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Krusifiks - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Kristendom [avgrens] (Ortodoks)
Krusifiks
Det ortodokse korset er karakteristisk på grunn av de tydelige tverrbjelkene ("skiltet" med innskriften INRI øverst - jf Mk 15, 26 med paralleller - og tverrbjelken til føttene nederst). Dette korset er dekorert med symboler for de fire ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
31 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Krusifiks - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Kristendom [avgrens] (Katolsk)
Krusifiks
Krusifikset er kanskje det viktigste kunstuttrykket i katolsk kristendom. Alle kirker har et krusifiks bak alteret. Krusifikset viser Jesu frelsende lidelse og død, men på de tidligste krusifiksene ("kongskrusifiksene") er Jesus fremstilt ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
32 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Lakshmi - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Hinduisme [avgrens]
Lakshmi
Lakshmi (overflodens gudinne) har status som Vishnus make - hans feminine, aktive og skapende side. Hun kan også ha status som selvstendig gudinne eller som et aspekt ved den store gudinnen (Mahadevi). I mange fremstillinger holder hun ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
33 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Maria - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Kristendom [avgrens] (Katolsk)
Maria
Maria er - både som "Guds mor" (teotokos) og de troendes mor - en sentral person i kristen tro. I katolske kirker er en Mariafigur så å si alltid plassert til venstre for hovedalteret, og en kan brenne lys og be om forbønn hos henne. ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
34 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Maria med Jesusbarnet - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Kristendom [avgrens] (Ortodoks)
Maria med Jesusbarnet (ikon)
Dette ikonet representerer en svært vanlig ikontype: Maria med barnet. Dette motivet er knyttet til kristen jul, men har også en selvsagt plass i ikonostasene i ortodokse kirker. Motivet kan ifølge tradisjonen føres tilbake til Lukas, og ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
35 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Maria med Jesusbarnet - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Kristendom [avgrens] (Ortodoks)
Maria med Jesusbarnet (ikon)
Dette ikonet har tilnærmet samme motiv som et annet ikon i samlingen, og en nærmere omtale finnes i teksten til det. Her er det imidlertid brukt metall, fordi lyset fra den himmelske verden på en måte reflekteres i det skinnende metallet.
[ Vis full beskrivelse ]
36 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Menora - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Jødedom [avgrens]
Menora (syv-armet lysestake)
Den syvarmede lysestaken ble oppbevart i det jødiske tempelet sammen med paktkisten og andre "gaver til helligdommen" (se 2 Mos 25,31ff). Etter at den ble fjernet fra tempelet av romerske okkupanter (se Titus-buen i Roma), er den blitt ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
37 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Mesusa - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Jødedom [avgrens]
Mesusa (mezuza)
En mesusa er en liten, ornamentert beholder som festes på høyre dørkarm i beboelsesrom. Den kan fungere som en amulett eller en påminnelse. Mesusaene inneholder et stykke pergament med innledningsordene til bønnen "Shema Israel" (Hør ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
38 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
OM (AUM) - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Hinduisme [avgrens]
OM (AUM) (mantra)
OM er hinduismens viktigste mantra. Lyden oversettes på engelsk til AUM (A: skapelse, U: opprettholdelse, M: ødeleggelse), og uttrykker tilværelsens totalitet. Lyden kan mumles, utsies og synges, men også fresmtilles ved hejlp av ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
39 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Puja-sett - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Hinduisme [avgrens]
Puja-sett i 7 deler
Puja (pudsja) betyr "å gi ære til", og kan foregå på mange måter. Én måte er å rette bønner og tilbedelse til Gud via en murti ("gudebilde"). I slik puja kan det inngå å ofre noe som symboliserer de fem elementene, for eksempel en kokosnøtt ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
40 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Qibla - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Islam [avgrens]
Qibla (kompass)
Til dette kompasset følger en brukerveileding. Det kan være til hjelp når en på egen hånd skal finne bønneretningen mot Mekka.
[ Vis full beskrivelse ]
41 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Rama og Sita med Lakshmana og Hanuman - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Hinduisme [avgrens]
Rama og Sita med Lakshmana og Hanuman
Rama er hovedperson i det kjente eposet Ramayana, som blant annet handler om kampen mellom Rama og demonen Ravana om både Sita, Ramas hustru, og herredømmet over Ramas kongerike. Denne figuren viser hovedpersonene eller heltene i Ramayana. ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
42 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Rosenkrans - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Kristendom [avgrens] (Katolsk)
Rosenkrans
Det er mange måter å bruke en rosenkrans på. En vanlig måte er å be en "Ave Maria" (Hill deg, Maria) for hver av kulene som er plassert i sekvenser på ti (dekader), og avslutte sekvensen med et "Ære være Faderen...". For hver av de tre ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
43 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Rosenkrans - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Kristendom [avgrens] (Katolsk)
Rosenkrans
Det er mange måter å bruke en rosenkrans på. En vanlig måte er å be en "Ave Maria" (Hill deg, Maria) for hver av kulene som er plassert i sekvenser på ti (dekader), og avslutte sekvensen med et "Ære være Faderen...". For hver av de tre ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
44 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Røkelsespinner - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Buddhisme [avgrens]
Røkelsespinner (tibetanske) - fem bunter i en eske
Å brenne røkelse inngår i riter og seremonier i hinduismen, buddhismen og mange andre religioner. Å skape vellukt er i seg selv et viktig element - enten riten preges av tilbedelse eller meditasjon/ettertenksomhet. Røkelsen kan også ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
45 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Røkelsespinner - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Hinduisme [avgrens]
Røkelsespinner
Røkelsespinner brukes i både hinduismen, buddhismen og andre religioner. De kan blant annet brukes under puja, som betyr å gi ære til (gudene). Når en brenner røkelse foran en murti (innviet gudeskulptur eller -bilde), ofrer en vellukt. ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
46 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Sabbat-brød (halla) - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Jødedom [avgrens]
Sabbat-brød (halla)
Til sabbaten spises bl a de tradisjonelle sabbatsbrødene ("fletteloff"). Det viser til at Gud gav Israelsfolket manna under vandringen i ørkenen (jf 2 Mos 16). Når det er to sabbatsbrød på bordet, er det fordi Gud gav Israelsfolket en ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
47 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Sabbat-duk - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Jødedom [avgrens]
Sabbat-duk
Sabbatsduken brukes til å dekke sabbatsbrødet med når en leser velsignelsen over det ved sabbatens begynnelse. Den sies bl a å vise til duggen som dekket mannaen i ørkenen (jf 2 Mos 16, 14). De figurative symbolene på denne duken viser til ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
48 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Sabbat-lysestaker - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Jødedom [avgrens]
Sabbat-lysestaker (2 stk)
Sabbatslysene tennes hver sabbat (lørdag) i forbindelse med sabbatsmpltidet. Dette skjer bl a til minne om at Gud hvilte på skapelsens syvende dag og at han frelste Israelsfolket fra fangenskapet i Egypt.
[ Vis full beskrivelse ]
49 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Seder-fat - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Jødedom [avgrens]
Seder-fat til påskemåltidet
Det jødiske sedermåltidet består av faste symbolske elementer (seder betyr ordning), og det finnes mange varianter av dekorerte fat til bruk ved det. Blant de viktigste elementene i sedermåltidet kan nevnes: Ristet hardkokt egg (ofringen i ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
50 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Shiva Nataraja - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Hinduisme [avgrens]
Shiva Nataraja (Shiva som dansens herre)
Guden Shiva fremstilles i mange former og skikkelser, både mannlige og kvinnelige (eller androgyne), både milde og avskrekkende, osv. Her er han fremstilt som herre over liv og død. Dansen er en aktivitet som både skaper og ødelegger. ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
51 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Shiva og Parvati - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Hinduisme [avgrens]
Shiva og Parvati
En av hinduismens viktigste guder er Shiva ("den milde"). For mange er han den ene, altomfattende guddom. Fortellingene om Shiva er mange og uensartede, for han er både asket og livsnyter, mannlig og kvinnelig, vennlig og avskrekkende, ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
52 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Shiva trimurti - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Hinduisme [avgrens]
Shiva trimurti
Shiva kan fremstilles kunstnerisk på mange måter, både figurativt og symbolsk (f eks som linga). Her er han fremstilt som herre over skapelse, opprettholdelse og ødeleggelse (jf andre trimurti-fremstillinger der Brahma, Vishnu og Shiva har ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
53 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Sjofar - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Jødedom [avgrens]
Sjofar - bukkehorn til høytiden rosh hashana
Ved jødisk nyttår (rosh hashana - september/oktober) og enkelte andre høytider hører det med å blåse i bukkehorn. Se 3 Mos 23,24f.
[ Vis full beskrivelse ]
54 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Smørlampe - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Buddhisme [avgrens]
Smørlampe
En lampe som hører hjemme på alteret sammen med andre gjenstander - særlig i forbindelse med høytider som Vesak. I Tibet brennes smør, i Norge kan en bruke olje eller telys. Sammen med blomster, røkelse og skåler med vann symboliserer det ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
55 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
St Georg - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Kristendom [avgrens] (Ortodoks)
St Georg (ikon)
St Georg er en legendarisk helgen som representerer det godes seier over det onde - med visse paralleller til erkeengelen Mikael. I kristen ikonografi står drager og slanger gjerne for Satan eller ondskap. St Georg er for øvrig de fattiges ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
56 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Stupa - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Buddhisme [avgrens]
Stupa (pagode)
Stupa (sanskrit) betyr egentlig (grav)haug. Det tilsvarer begrepet pagode, som kommer av det singalesisk ordet dagoba (relikvieskrin). Stupa'ene var i utgangspunktet urner for aristokratiet i India, og Buddhas aske ble lagt i åtte stupar. ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
57 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Symbaler - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Hinduisme [avgrens]
Symbaler (manjira)
Lyden fra symbaler brukes mye i forbindelse med puja (tilbedelse) og andre riter. Lyden hjelper den troende til konsentrasjon og kan forstås som en parallell til mantra'ene.
[ Vis full beskrivelse ]
58 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Syv skåler - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Buddhisme [avgrens]
Syv skåler til rituell bruk
En vanlig skikk er å sette frem syv skåler på "alteret" foran en buddha- eller bodhisattva-figur. Mens en heller vann i skålene kan en for eksempel fremsi bønner eller tenke på hva en vil gi - til andre, til seg selv eller til en buddha ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
59 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Tallit - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Jødedom [avgrens]
Tallit (bønnesjal)
4. Mos 15, 37 ff: "Slike frynser skal dere ha, og hver gang dere ser på dem, skal dere huske alle Herrens bud, så dere lever etter dem." Dette er hovedårsaken til at jødiske menn bærer slike sjal i forbindelse med bønn (noen ortodokse ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
60 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Thangka - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Buddhisme [avgrens]
Thangka Buddha
En thangka (tibetansk) er et bærbart bilde, gjerne malt på bomullstekstil. Mange thangkaer er mandalaer (sirkelformer), mens andre kan vise scener fra Buddhas liv e.l. Buddhafiguren på dette bildet "tar jorden til vitne" med sin høyre hånd ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
61 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
The Five Pillars of Islam - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Islam [avgrens]
The Five Pillars of Islam (barnebok om islams fem søyler)
En enkel bok bok i tekstil for de aller minste. Hvert oppslag tar for seg en av islams fem søyler, og enkelte elementer i boka er bevegelige. Den er ikke produsert av en islamsk organisasjon, men av et engelsk læremiddelsenter.
[ Vis full beskrivelse ]
62 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Topi - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Islam [avgrens]
Topi (5 hodeplagg til bruk ved bønn)
Både kvinner og menn dekker til hodet i forbindelse med bønn. Mens kvinner oftest bruker sjal, bruker mennene topi. Tildekkengen er et uttrykk for ydmykhet og underkastelse under Gud.
[ Vis full beskrivelse ]
63 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Tora-rull - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Jødedom [avgrens]
Tora-rull (miniatyr)
Tora-rullen er en av de helligste gjenstandene i jødedommen. Den oppbevares i et eget skap (arken) foran i synagogene, bæres høytidelig frem når det skal leses fra den, og utsmykkes med kleder, ornamenterte beholdere, kroner, etc. Gud har ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
64 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Vajra - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Buddhisme [avgrens]
Vajra til rituell bruk i tibetansk buddhisme
Vajra (sanskrit) eller dorje (tibetansk) kan bl a oversettes med lyn. Symbolet korresponderer med andre symboler som våpen (kniv, etc) og juvel. Dette er maskuline symboler som brukes i forhold til feminine symboler (f eks skål) i ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
65 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Veske - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Buddhisme [avgrens]
Veske og annet utstyr til tigging, etc
Tiggerskålen kan bæres i en rem.
[ Vis full beskrivelse ]
66 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Yad - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Jødedom [avgrens]
Yad
Tora'en (jødedommen lov - jf de 5 mosebøkene) er Guds åpenbarte ord, og berøres derfor ikke av mennesker. Når en leser i synagogen, brukes derfor en yad til å følge teksten med.
[ Vis full beskrivelse ]
67 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
Yoni-lingam - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Hinduisme [avgrens]
Yoni-lingam (fallos i vulva)
En yoni-lingam er først og fremst et symbol for Shiva og Shakti (Shivas kvinnelige kraft) eller Shiva og Devi (gudinnen). Linga (fallos) symboliserer det maskuline, trancendente og yoni (vulva) det feminine, immanente. Når de virker sammen ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
68 av 68 (Alle gjenstander, sortert alfabetisk)
   
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 


[ Samling av RLE-gjenstander - forside ]
Basen sist oppdatert: 1.2.2002