Universitetsbiblioteket i Sørøst-Norge Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 

Samling av RLE-gjenstander
[ Forside ]   [ Vis alle gjenstander, sortert: Hovedreligion : Alfabetisk ]
Velg liste:  Alle  Buddhisme  Hinduisme  Islam  Jødedom  Kristendom  Primitive religioner  
Kristendom Kristendom
Maria - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Kristendom (Katolsk)
Maria
Maria er - både som "Guds mor" (teotokos) og de troendes mor - en sentral person i kristen tro. I katolske kirker er en Mariafigur så å si alltid plassert til venstre for hovedalteret, og en kan brenne lys og be om forbønn hos henne. ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
1 av 12 (Avgrenset til: Kristendom)
Maria med Jesusbarnet - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Kristendom (Ortodoks)
Maria med Jesusbarnet (ikon)
Dette ikonet representerer en svært vanlig ikontype: Maria med barnet. Dette motivet er knyttet til kristen jul, men har også en selvsagt plass i ikonostasene i ortodokse kirker. Motivet kan ifølge tradisjonen føres tilbake til Lukas, og ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
2 av 12 (Avgrenset til: Kristendom)
Krusifiks - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Kristendom (Ortodoks)
Krusifiks
Det ortodokse korset er karakteristisk på grunn av de tydelige tverrbjelkene ("skiltet" med innskriften INRI øverst - jf Mk 15, 26 med paralleller - og tverrbjelken til føttene nederst). Dette korset er dekorert med symboler for de fire ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
3 av 12 (Avgrenset til: Kristendom)
Krusifiks - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Kristendom (Katolsk)
Krusifiks
Krusifikset er kanskje det viktigste kunstuttrykket i katolsk kristendom. Alle kirker har et krusifiks bak alteret. Krusifikset viser Jesu frelsende lidelse og død, men på de tidligste krusifiksene ("kongskrusifiksene") er Jesus fremstilt ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
4 av 12 (Avgrenset til: Kristendom)
St Georg - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Kristendom (Ortodoks)
St Georg (ikon)
St Georg er en legendarisk helgen som representerer det godes seier over det onde - med visse paralleller til erkeengelen Mikael. I kristen ikonografi står drager og slanger gjerne for Satan eller ondskap. St Georg er for øvrig de fattiges ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
5 av 12 (Avgrenset til: Kristendom)
Maria med Jesusbarnet - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Kristendom (Ortodoks)
Maria med Jesusbarnet (ikon)
Dette ikonet har tilnærmet samme motiv som et annet ikon i samlingen, og en nærmere omtale finnes i teksten til det. Her er det imidlertid brukt metall, fordi lyset fra den himmelske verden på en måte reflekteres i det skinnende metallet.
[ Vis full beskrivelse ]
6 av 12 (Avgrenset til: Kristendom)
Kors - den oppstandne Kristus - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Kristendom (Katolsk)
Kors - den oppstandne Kristus (latinamerikansk)
Latinamerikansk kristendom vektlegger ofte andre aspekter enn den europeiske - både politisk og teologisk. Dette får utslag også når det gjelder det estetiske. I dette "oppstandelseskorset" fra El Salvador vektlegges den livgivende Kristus.
[ Vis full beskrivelse ]
7 av 12 (Avgrenset til: Kristendom)
Kristus Pantokrator - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Kristendom (Ortodoks)
Kristus Pantokrator (ikon)
Kristus Pantokrator (allhersker, den oppstandne Kristus som hersker over hele universet) er et av de eldste figurative Jesus-motivene i kunsten. Jeus er kledt i kongelige klær, og med sin høyre hånd velsigner han. I den venstre holder han ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
8 av 12 (Avgrenset til: Kristendom)
Rosenkrans - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Kristendom (Katolsk)
Rosenkrans
Det er mange måter å bruke en rosenkrans på. En vanlig måte er å be en "Ave Maria" (Hill deg, Maria) for hver av kulene som er plassert i sekvenser på ti (dekader), og avslutte sekvensen med et "Ære være Faderen...". For hver av de tre ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
9 av 12 (Avgrenset til: Kristendom)
Rosenkrans - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Kristendom (Katolsk)
Rosenkrans
Det er mange måter å bruke en rosenkrans på. En vanlig måte er å be en "Ave Maria" (Hill deg, Maria) for hver av kulene som er plassert i sekvenser på ti (dekader), og avslutte sekvensen med et "Ære være Faderen...". For hver av de tre ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
10 av 12 (Avgrenset til: Kristendom)
Kors - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Kristendom (Protestantisk)
Kors
Det sies at det nakne korset symboliserer Jesus død, lidelse og oppstandelse. Det nakne korset er i kristendommens kunsthistorie dokumentert tidligere enn middelalderens krusifikser, der den lidende Jesus er plassert på korset. Det kan til ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
11 av 12 (Avgrenset til: Kristendom)
Jesus og kvinnene ved korset - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Kristendom (Katolsk)
Jesus og kvinnene ved korset
Figuren illustrerer de avsluttende hendelsene i Jesu liv ifølge evangeliene (se f eks Matt 27,55f). Personen til høyre kan være disippelen Johannes (se Joh 19, 25ff). Bildet kan ha en både didaktisk og rituell funksjon - først og fremst i ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
12 av 12 (Avgrenset til: Kristendom)
   
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 


[ Samling av RLE-gjenstander - forside ]
Basen sist oppdatert: 1.2.2002