Universitetsbiblioteket i Sørøst-Norge Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 

Samling av RLE-gjenstander
[ Forside ]   [ Vis alle gjenstander, sortert: Hovedreligion : Alfabetisk ]
Velg liste:  Alle  Buddhisme  Hinduisme  Islam  Jødedom  Kristendom  Primitive religioner  
Jødedom Jødedom
Mesusa - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Jødedom
Mesusa (mezuza)
En mesusa er en liten, ornamentert beholder som festes på høyre dørkarm i beboelsesrom. Den kan fungere som en amulett eller en påminnelse. Mesusaene inneholder et stykke pergament med innledningsordene til bønnen "Shema Israel" (Hør ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
1 av 15 (Avgrenset til: Jødedom)
Yad - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Jødedom
Yad
Tora'en (jødedommen lov - jf de 5 mosebøkene) er Guds åpenbarte ord, og berøres derfor ikke av mennesker. Når en leser i synagogen, brukes derfor en yad til å følge teksten med.
[ Vis full beskrivelse ]
2 av 15 (Avgrenset til: Jødedom)
Sabbat-lysestaker - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Jødedom
Sabbat-lysestaker (2 stk)
Sabbatslysene tennes hver sabbat (lørdag) i forbindelse med sabbatsmpltidet. Dette skjer bl a til minne om at Gud hvilte på skapelsens syvende dag og at han frelste Israelsfolket fra fangenskapet i Egypt.
[ Vis full beskrivelse ]
3 av 15 (Avgrenset til: Jødedom)
Menora - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Jødedom
Menora (syv-armet lysestake)
Den syvarmede lysestaken ble oppbevart i det jødiske tempelet sammen med paktkisten og andre "gaver til helligdommen" (se 2 Mos 25,31ff). Etter at den ble fjernet fra tempelet av romerske okkupanter (se Titus-buen i Roma), er den blitt ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
4 av 15 (Avgrenset til: Jødedom)
Hanukka-stake - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Jødedom
Hanukka-stake (åtte-armet lysestake)
Hanukka (channuka) er en jødisk lysfest som feires til minne om hendelsene i 1. Makkabeerbok (november/desember). De åtte lysene tennes ett etter ett gjennom åtte dager til minne om oljeunderet under tempelinnvielsen: Lyset brant i åtte ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
5 av 15 (Avgrenset til: Jødedom)
Dreidel - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Jødedom
Dreidel (snurrebass)
Dreidelen tas i jødisk sammenheng særlig i bruk i forbindelse med høytiden hannuka (channukah - åtte dager i november/desember til minne om hendelsene i 1. Makkabeerbok). Selve dreidelspillet er beskrevet i bl a Beate Børresen: "Høytider og ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
6 av 15 (Avgrenset til: Jødedom)
Sjofar - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Jødedom
Sjofar - bukkehorn til høytiden rosh hashana
Ved jødisk nyttår (rosh hashana - september/oktober) og enkelte andre høytider hører det med å blåse i bukkehorn. Se 3 Mos 23,24f.
[ Vis full beskrivelse ]
7 av 15 (Avgrenset til: Jødedom)
Kippa - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Jødedom
Kippa (6 kalotter til bruk i synagogen)
Menn skal dekke til hodet når de ber. En kan bruke hatt eller en liten kalott (kippa eller yarmulke).
[ Vis full beskrivelse ]
8 av 15 (Avgrenset til: Jødedom)
Tallit - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Jødedom
Tallit (bønnesjal)
4. Mos 15, 37 ff: "Slike frynser skal dere ha, og hver gang dere ser på dem, skal dere huske alle Herrens bud, så dere lever etter dem." Dette er hovedårsaken til at jødiske menn bærer slike sjal i forbindelse med bønn (noen ortodokse ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
9 av 15 (Avgrenset til: Jødedom)
Seder-fat - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Jødedom
Seder-fat til påskemåltidet
Det jødiske sedermåltidet består av faste symbolske elementer (seder betyr ordning), og det finnes mange varianter av dekorerte fat til bruk ved det. Blant de viktigste elementene i sedermåltidet kan nevnes: Ristet hardkokt egg (ofringen i ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
10 av 15 (Avgrenset til: Jødedom)
Tora-rull - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Jødedom
Tora-rull (miniatyr)
Tora-rullen er en av de helligste gjenstandene i jødedommen. Den oppbevares i et eget skap (arken) foran i synagogene, bæres høytidelig frem når det skal leses fra den, og utsmykkes med kleder, ornamenterte beholdere, kroner, etc. Gud har ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
11 av 15 (Avgrenset til: Jødedom)
Havdala-servise - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Jødedom
Havdala-servise til bruk under sabbaten (tallerken, vinbeger, vinkaraffel, krydderboks, 2 lysestaker)
Det jødiske påbudet om å markere sabbaten kan bl a utledes fra 2 Mos 20, 8-10 (de ti bud). Et sabbat-servise kan i og for seg være et ordinært, pent servise. Seremonien som avslutter sabbaten kalles havdala ("separasjon"). Den atskiller den ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
12 av 15 (Avgrenset til: Jødedom)
Havdala-lys - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Jødedom
Havdala-lys
Sabbaten avsluttes med en seremoni kalt havdala ("separasjon"), som skiller den hellige tiden (sabbaten) fra den profane tiden (de andre dagene). Da leses velsignelser over krydder og lys. Disse havdala-lysene er flettet på samme måte som ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
13 av 15 (Avgrenset til: Jødedom)
Sabbat-brød (halla) - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Jødedom
Sabbat-brød (halla)
Til sabbaten spises bl a de tradisjonelle sabbatsbrødene ("fletteloff"). Det viser til at Gud gav Israelsfolket manna under vandringen i ørkenen (jf 2 Mos 16). Når det er to sabbatsbrød på bordet, er det fordi Gud gav Israelsfolket en ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
14 av 15 (Avgrenset til: Jødedom)
Sabbat-duk - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Jødedom
Sabbat-duk
Sabbatsduken brukes til å dekke sabbatsbrødet med når en leser velsignelsen over det ved sabbatens begynnelse. Den sies bl a å vise til duggen som dekket mannaen i ørkenen (jf 2 Mos 16, 14). De figurative symbolene på denne duken viser til ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
15 av 15 (Avgrenset til: Jødedom)
   
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 


[ Samling av RLE-gjenstander - forside ]
Basen sist oppdatert: 1.2.2002