Universitetsbiblioteket i Sørøst-Norge Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 

Samling av RLE-gjenstander
[ Forside ]   [ Vis alle gjenstander, sortert: Hovedreligion : Alfabetisk ]
Velg liste:  Alle  Buddhisme  Hinduisme  Islam  Jødedom  Kristendom  Primitive religioner  
Hinduisme Hinduisme
Ganesha - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Hinduisme
Ganesha
Guden med elefanthodet er en av hinduismens mest populære guder. Han holder her attributter som øks (forsvar mot fiender, yoga), trefork (et av Shivas attributter - de tre spissene symboliserer skapelse, opprettholdelse og ødeleggelse) og ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
1 av 18 (Avgrenset til: Hinduisme)
Krishna og Radha - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Hinduisme
Krishna og Radha
Krishna og Radha er hinduismens store kjærlighetspar. I noen tradisjoner er Krishna den høyeste guddom - en personlig gud som mennesket kan søke frelse hos. I andre tradisjoner er han en av Vishnus avatarer (nedstigninger). Fortellingene om ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
2 av 18 (Avgrenset til: Hinduisme)
Lakshmi - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Hinduisme
Lakshmi
Lakshmi (overflodens gudinne) har status som Vishnus make - hans feminine, aktive og skapende side. Hun kan også ha status som selvstendig gudinne eller som et aspekt ved den store gudinnen (Mahadevi). I mange fremstillinger holder hun ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
3 av 18 (Avgrenset til: Hinduisme)
Kali - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Hinduisme
Kali
Gudinnen Kali (tidens gudinne) dyrkes både som selvstendig gudinne og som et aspekt ved den store gudinnen (Mahadevi). Hun representerer naturens ødeleggende kraft, fordi tiden ubønnhørlig medfører både den enkeltes død og universets død. ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
4 av 18 (Avgrenset til: Hinduisme)
Shiva trimurti - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Hinduisme
Shiva trimurti
Shiva kan fremstilles kunstnerisk på mange måter, både figurativt og symbolsk (f eks som linga). Her er han fremstilt som herre over skapelse, opprettholdelse og ødeleggelse (jf andre trimurti-fremstillinger der Brahma, Vishnu og Shiva har ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
5 av 18 (Avgrenset til: Hinduisme)
Deva-lampe - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Hinduisme
Deva-lampe
En lampe der en kan brenne olje, smør, telys e. l. i forbindelse med puja (tilbedelse). Jamfør høytider som Divali. Begrepet deva kan oversettes med guddom.
[ Vis full beskrivelse ]
6 av 18 (Avgrenset til: Hinduisme)
Hanuman - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Hinduisme
Hanuman
Hanuman (lederen for apehæren - forstås ofte som en form av Shiva) er en sentral aktør i Ramayana, diktet som bl a forteller historien om Rama og Sita. Han kan dyrkes som gud eller forbilde (trofast, modig, osv). I denne fremstillingen har ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
7 av 18 (Avgrenset til: Hinduisme)
Symbaler - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Hinduisme
Symbaler (manjira)
Lyden fra symbaler brukes mye i forbindelse med puja (tilbedelse) og andre riter. Lyden hjelper den troende til konsentrasjon og kan forstås som en parallell til mantra'ene.
[ Vis full beskrivelse ]
8 av 18 (Avgrenset til: Hinduisme)
Yoni-lingam - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Hinduisme
Yoni-lingam (fallos i vulva)
En yoni-lingam er først og fremst et symbol for Shiva og Shakti (Shivas kvinnelige kraft) eller Shiva og Devi (gudinnen). Linga (fallos) symboliserer det maskuline, trancendente og yoni (vulva) det feminine, immanente. Når de virker sammen ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
9 av 18 (Avgrenset til: Hinduisme)
OM (AUM) - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Hinduisme
OM (AUM) (mantra)
OM er hinduismens viktigste mantra. Lyden oversettes på engelsk til AUM (A: skapelse, U: opprettholdelse, M: ødeleggelse), og uttrykker tilværelsens totalitet. Lyden kan mumles, utsies og synges, men også fresmtilles ved hejlp av ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
10 av 18 (Avgrenset til: Hinduisme)
Bønnekjede - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Hinduisme
Bønnekjede
De hinduiske bønnekjedene har gjerne 108 perler. De kan brukes i forbindelse med resitasjon av gudenes "108" navn, til fremsielse av mantraer, etc. Bønnekjedene er dessuten ofte attributter: Gudebilder og -statuer (murti'er) holder dem i ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
11 av 18 (Avgrenset til: Hinduisme)
Shiva Nataraja - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Hinduisme
Shiva Nataraja (Shiva som dansens herre)
Guden Shiva fremstilles i mange former og skikkelser, både mannlige og kvinnelige (eller androgyne), både milde og avskrekkende, osv. Her er han fremstilt som herre over liv og død. Dansen er en aktivitet som både skaper og ødelegger. ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
12 av 18 (Avgrenset til: Hinduisme)
Rama og Sita med Lakshmana og Hanuman - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Hinduisme
Rama og Sita med Lakshmana og Hanuman
Rama er hovedperson i det kjente eposet Ramayana, som blant annet handler om kampen mellom Rama og demonen Ravana om både Sita, Ramas hustru, og herredømmet over Ramas kongerike. Denne figuren viser hovedpersonene eller heltene i Ramayana. ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
13 av 18 (Avgrenset til: Hinduisme)
Shiva og Parvati - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Hinduisme
Shiva og Parvati
En av hinduismens viktigste guder er Shiva ("den milde"). For mange er han den ene, altomfattende guddom. Fortellingene om Shiva er mange og uensartede, for han er både asket og livsnyter, mannlig og kvinnelig, vennlig og avskrekkende, ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
14 av 18 (Avgrenset til: Hinduisme)
Bønnekjede - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Hinduisme
Bønnekjede
De hinduiske bønnekjedene har gjerne 108 perler. De kan brukes i forbindelse med resitasjon av gudenes "108" navn, til fremsielse av mantraer, etc. Bønnekjedene er dessuten ofte attributter: Gudebilder og -statuer (murti'er) holder dem i ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
15 av 18 (Avgrenset til: Hinduisme)
Puja-sett - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Hinduisme
Puja-sett i 7 deler
Puja (pudsja) betyr "å gi ære til", og kan foregå på mange måter. Én måte er å rette bønner og tilbedelse til Gud via en murti ("gudebilde"). I slik puja kan det inngå å ofre noe som symboliserer de fem elementene, for eksempel en kokosnøtt ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
16 av 18 (Avgrenset til: Hinduisme)
Krishna og Arjuna - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Hinduisme
Krishna og Arjuna
Teksten på figuren lyder: "Whenever the society forgets the duties, And goes to chaos, I take birth to uplift Dharma". Det sikter til at Krishna - som Vishnus avatar - lar seg føde når menneskeheten opplever krise. Scenen er hentet fra ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
17 av 18 (Avgrenset til: Hinduisme)
Røkelsespinner - klikk for å forstørre bildet og se full beskrivelse Hinduisme
Røkelsespinner
Røkelsespinner brukes i både hinduismen, buddhismen og andre religioner. De kan blant annet brukes under puja, som betyr å gi ære til (gudene). Når en brenner røkelse foran en murti (innviet gudeskulptur eller -bilde), ofrer en vellukt. ...(klikk for mer)
[ Vis full beskrivelse ]
18 av 18 (Avgrenset til: Hinduisme)
   
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 


[ Samling av RLE-gjenstander - forside ]
Basen sist oppdatert: 1.2.2002