Universitetsbiblioteket i Sørøst-Norge Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 

Samling av RLE-gjenstander
[ Forside ]   [ Vis alle gjenstander, sortert: Hovedreligion : Alfabetisk ]

RLE-skapet - klikk for å forstørre bildet
RLE-skap ved USN universitetsbiblioteket Vestfold

Om samlingen

Samlingen inneholder typiske rituelle og symbolske gjenstander fra de store verdensreligionene.
Samlingen ble opprettet i 1999 i samarbeid mellom det som nå heter USN universitetsbiblioteket Vestfold og Institutt for kultur, religion og samfunnsfag ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap.

Basen inneholder i dag 68 gjenstander, fordelt slik:


Gjenstandene er registrert i USN-Oria og kan lånes.

Gjenstandene er skaffet fra Articles of Faith, England

   
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 


[ Samling av RLE-gjenstander - forside ]
Basen sist oppdatert: 1.2.2002