De Umistelige Bøger
De Umistelige Bøger / innhold
Schultz, Christian.  Forsøg Til En forbedret Abc-Bog, Ungdommen til Beste, og med Foresattes Samtykke. Papirutgave 1779. Vevutgave 2002.
Høgskolen i Vestfold  Biblioteket Digitale tekster

< ForrigeNeste >
     De Selvlydende Bogstaver: 
a e i o u y æ ø

     De medlydende Bogstaver:
b c d f ff g h j k 
l ll m n p q r s s*
     ss s t v x z
 
 

* Her brukes ulike gotiske s'er.

< ForrigeNeste >

Original utlånt fra Nasjonalbiblioteket i Oslo


De Umistelige Bøger / innhold toppen av siden

Høgskolen i Vestfold  Biblioteket Digitale tekster