Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2000
 
 

HELGE GJESSING

TUNSBERGS HISTORIE
I MIDDELALDEREN TIL 1536
 

Første utgave på papir:
Kristiania : Steen'ske Bogtrykkeri og forlag, 1913.
Utgit av Tønsberg Museum med bidrag av Tønsberg Sparebank

Vevutgave:
Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2000
 

Innholdsfortegnelse