Rune Sørlie
Per Thoresen

Tønsbergminner
1860 - 1960

Tønsberg og omegn sett gjennom kameralinser i en tidsreise på 100 år.
Basert på funn i Vestfold Fylkesmuseums arkiver etter Fotograf Theodor Larsen, fotograf Ansgar Th. Larsen, fotograf Asgeir Th. Larsen, fotograf Odd Bryn, 
fotograf Joh. M. Henriksen, billedhugger Carl E. Paulsens samling, Widerøes flyveselskap

Innhold:
Forord
Perioden 1860-1880
Perioden 1880-1920
Perioden 1920-1945
Perioden 1945-1960

Papirutgave utgitt av Vestfold Fylkesmuseum, 1995.
Vev-utgave: Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 1999