Rune Sørlie og Per Thoresen: Tønsbergminner. - Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 1999
   | Neste kapittel | Tittelside | Høgskolen i Vestfolds digitale tekster


FORORD TIL PAPIRUTGAVEN I 1995


Den unge fotograf med sykkel lar seg forevige i sitt arbeid. Det var penger å tjene på den nye "magiske teknikken" slik som fotografiet ble oppfattet blant folk flest på den tiden. Fotografen på bildet er ukjent, men stammer fra Herlins samling på Vestfold Fylkesmuseum.

Vestfold Fylkesmuseum sitter på en av landets største lokalhistoriske fotosamlinger. Bilder herfra blir stadig gjengitt i presse og lokalhistoriske publikasjoner. Hvor bildene kommer fra, er ofte ikke nevnt. 

Vestfold Fylkesmuseum og Vestfold Historielag har gitt ut hefter utelukkende basert på bilder fra samlingen. I 1989 gav Endre Pedersen og Rune Sørlie ut "Fotograf-familien Larsen, Tønsberg 1856-1965". Samme år kom billedboken "Vestfoldminner" ut. Utgivelsene var et ledd i markeringen av Vestfold Fylkesmuseums 50-årsjubileum. 

Første bok ble utsolgt. "Vestfoldminner" er det minimalt igjen av på lager. I stedet for å trykke heftene opp igjen - noe mange har oppfordret oss til å gjøre - trykkes med dette et nytt utvalg av bilder fra Tønsberg og den nærmeste omegn basert på Fylkesmuseets fotosamlinger.

Hvis dette også viser seg å bli en suksess, kan serien utvides. 
De enkelte heftene kan til og med få stor samlerverdi for den som tenker slik. 

Vi håper at også dette heftet vil falle i smak - og bli "revet" bort.

Tønsberg februar 1995

Per Thoresen