Rune Sørlie og Per Thoresen: Tønsbergminner. - Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 1999
 | Forrige kapittel | Tittelside | Høgskolen i Vestfolds digitale tekster

Perioden 1945-1960

minne066.jpg
Det gamle ærverdige "Riggerloftet" på Kaldnes fotografert i 1947. Bygningen står ikke lenger på dette stedet, men kan fremdeles beskues ved Teie ubåtstasjon. Til venstre ligger Kaldnes-ferjen, som trafikerte mellom kaldnes og byen helt frem til 1973.
Foto: A. Larsen
minne067.jpg
Interiør av "Riggerloftet" slik det tok seg ut når det fungerte som lager på Kaldnes Mek. Verksted i 1947.
Foto: A. Larsen
minne068.jpg
Heimdals gartneri sett fra luften den 14. september 1954. Stedet som gartneriet lå, er i dag blitt et senter med post, bank og supermarked. Jordene rundt er forlengst bebygget med boliger.
Foto: Widerøe
minne069.jpg
Vare-basar på Tallak-området ca 1950. Stedet disponeres av Vestfold Fylkesmuseum og samler hvert år tusenvis av mennesker til arrangementer av forskjellige slag.
Foto: Odd Bryn
minne070.jpg
Stoltenbergsgate og Slagenveien sett fra sør. Bergans Auto sees sentralt i bildet. Dette bilverkstedet lå ved Gassverktomta og deler av det gamle gassverket ligger bakenfor. Bildet er fotografert den 6. juni 1955. I dag (1995) er hele området nord for Bergans Auto blitt til Farmandsstredet og buss-stasjon. 
Foto: Widerøe
minne071.jpg
Et sentralt utsnitt av øvre del av byen, med Høytorvet sentralt i bildet. Kong Sverresgate og Håkon Gamlesgate kommer også godt med og gir et inntrykk av hvordan bakgårdene så ut i dette kvartalet. Bildet er tatt 18. august 1949 av Widerøe. 
minne072.jpg
Byen og havnen sett fra Kaldnes i 1950-årene.
Foto: odd Bryn
minne073.jpg
Bakgården i "Anholtgården" fotografert i 1947 av Asgeir Larsen. Denne gården lå i Tollbodgaten på hjørnet til Øvre Langgate.
minne074.jpg
Storgaten sett nordover med Øybuss rutebilstasjon til venstre. Bildet er tatt i slutten av 1940-årene.
Fra Carl E. Paulsens samling
minne075.jpg
Storgaten med Øybuss rutebilstasjon sett sørover i 1952. En meget populær kafe i byen på den tiden var "Chris" som sees til venstre. På plassen hvor vi ser rutebilene, finner vi i dag Tønsberg bibliotek. 
Foto: Asgeir Larsen
minne076.jpg
Vintrene i 1940 og 50-årene var kalde og snørike. Derfor måtte kommunen kjøre de store snømengdene fra bygatene ned til Byfjorden og dumpe dem i sjøen. Dette bildet er tatt i 1948. Legg merke til stupetårnet til høyre i bildet. Det tilhørte det gamle badet i Nordbyen.
Fra Vestfold Fylkesmuseums fotoarkiv.
minne077.jpg
Etter krigen blomstret skipsverft-industrien ved Kaldnes mek. verksted. Dette bildet  fra slutten av 1940-årene gir et godt inntrykk av virksomheten på verftet på den tiden. På dette bildet ser vi bl.a. store hvalkokerier blir pusset opp etter krigen.
Foto: Asgeir Larsen
minne078.jpg
Tønsberg Handelstands Forenings gård som lå i Nedre Langgate 34. Her sett fra nord. Denne prektige bygning lå omtrent der hvor parkeringen utenfor Tønsberg kino er i dag. Bygningen hadde tilhørt Tønsberg Sparebank frem til 1915. Handelsstanden kjøpte bygningen, og de tok den i bruk fra januar 1918. Da ble første etasje bortleiet til Tønsberg Havnevesen og Dampskipsekspedisjonen. Annen etasje ble til restaurant, mens tredje etasje ble lokaler for foreningen selv. 
Fotografert i 1952 av Asgeir Larsen.
minne079.jpg
Gunnarsbøparken, med Tønsbergs tidligere rådhus "Gunnarsbø" sett fra luften den 27. juli 1951. Bygningen ble opprinnelig bygget i 1878 som konsul Wilh. Wilhelmsens privatbolig. I 1929 ble eiendommen gitt som gave til Tønsberg kommune. På tomten ovenfor rådhusbygningen finner vi i dag Vestfold Fylkeskommunes kontorbygninger. Tønsberg Papirindustri og Tønsberg Meieri sees i bakgrunnen. 
Foto: Widerøe
minne080.jpg
Tønsberg reperbane sett fra luften 18. august 1949. Reperbanen ble grunnlagt allerede i 1796 i Tønsberg og tilhører derfor de eldste bedriftene i byen. Det er ikke mye i dag som vitner om den lange bygningens eksistens. Det er imidlertid bevart mye interessant utstyr og maskineri etter virksomheten. Dette befinner seg i dag på et lite museum hos ScanRope a.s.
Foto: Widerøe
minne081.jpg
Tønsberg slik byen en gang var, her sett fra luften 18. juni 1955.
Foto: Widerøe
minne082.jpg
Minigolfbanen i Tønsberg var et populært samlingssted for store og små i 1950-årene. Golfbanen lå mellom jernbanelinjen (havnesporet) og Stoltenbergsgate, der hvor svømmehallen ligger i dag.
Foto: Widerøe
minne083.jpg
Lunsjpause utenfor "Konserven" på Tønsberg Bryggeri en sommerdag i 1950-årene.
Foto: Odd Bryn
minne084.jpg
Reklame-kampanje for Tønsberg Bryggeri's husholdningssaft. Bildet er tatt utenfor bryggeriet i 1953 av Asgeir Larsen. 
minne085.jpg
Drosjene i Tønsberg i 1950-årene. Bilene ville i dag ha utgjort en veteranbil-utstilling i seg selv. Alle de klassiske merkene er representert, og sjåførene har tatt oppstilling utenfor drosjebua. Stedet huser fremdeles drosjene i Tønsberg.
Foto: Asgeir Larsen
minne086.jpg
Vestfold Fylkesmuseum med seteravdelingen og Slottsfjellet, sett fra luften en sommerdag i 1950-årene. Til venstre sees deler av bebyggelsen i gamle Fjerdingen. 
Foto: Widerøe.
minne087.jpg
Teie Bilpark ved kanalbroen og med Tønsberg Bryggeri i bakgrunnen. Firmaet ble grunnlagt i 1927, og stasjonen førte Standard bensin. Her fotografert av Odd Bryn i 1950-årene. 
minne086.jpg
Kart over Tønsberg av N.S. Krum 1883

Rune Sørlie og Per Thoresen: Tønsbergminner. - Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 1999
| Topp | Forrige kapittel| Tittelside | Høgskolen i Vestfolds digitale tekster