Rune Sørlie og Per Thoresen: Tønsbergminner. - Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 1999
 | Forrige kapittel | Neste kapittel | Tittelside | Høgskolen i Vestfolds digitale tekster

Perioden 1920-1945

 
minne043.jpg
Barneavdelingen ved Tønsberg Folkebibliotek i 1927. Denne avdelingen lå i Storgaten 11. I 1935 ble avdelingen flyttet over i lokalene i sidebygningen.
Foto: A. Th. Larsen
minne044.jpg
Klostergaten sett fra Storgaten. Bygningen nærmest er nåværende konservatorbygning ved Vestfold Fylkesmuseum. Da bildet ble tatt i 1925, var det byggmester Svendsen som bodde i huset. Bygningen har imidlertid en dramatisk historie å se tilbake på. Den fungerte bl.a. en tid som hospital i byen. Huset ble senere flyttet og gjenreist på friluftsavdelingen ved Fylkesmuseet like etter krigen.
Foto: A. Th. Larsen 
minne045.jpg
Tønsberg Margarinfabrikk/ Farmand Såpefabrikk, med Frodeåsen i bakgrunnen, sett fra luften i august 1936. Fabrikken er forlengst nedlagt, og bygningene utgjør i dag deler av Statens Hus. 
Foto: Widerøe
minne046.jpg
Drosjebil utenfor det tyske Ortskommandantur i Tønsberg under krigen. Drosjen har fått påmontert en gassgenerator i bagasjerommet. Det var stor mangel på bensin, så derfor måtte bilmotorene drives av vedgass eller karbid produsert av en generator.
Foto: Vestfold Fylkesmuseums fotoarkiv.
minne047.jpg
Fotograf A. Th. Larsen har her fotografert Kjøtthandler E. A. Schict's nye bil på Høytorvet i 1923.
minne048.jpg
Hjørnet av Tollbodgaten og Grev Wedelsgate fotografert i april 1928. Bygningen som er Grev Wedelsgate 1, huset i 1928 Kolonial- og Bakerforretningen til Ole Christensen. I 1935 ble det bygget et av datidens mest moderne forretningsbygg i Tønsberg (Egenesgården) på denne tomten. 
Foto: A. Th. Larsen
minne049.jpg
Nedre Langgate fotografert i 1931 og viser gaten sett nordover. Bygningen lengst oppe i gaten foran de spaserende herrene er Nedre Langgate 18 som er Svend Foyns fødested. Denne bygningen står fremdeles på sin opprinnelige plass.
Foto: A. Th. Larsen
minne050.jpg
Stenmalveien alle sett fra sør i retning mot Frodeåsen. Dette ble lenge betegnet som nybyggerstrøk utenfor byen da A. Th. Larsen fotograferte strøket før asfaltens tid i 1928.
minne051.jpg
Arbeidsvirksomhet ved Tønsberg Bryggeri i 1941. Forden har fått påmontert knott-generator og er utstyrt med kjøretillatelse i frontruten. Lyktene er blendet, kun en liten tverrgående stripe slapp ut litt lys.
Foto: Odd Bryn 
minne052.jpg
Disponent Albert Hovde fra Hovdes Automobilforretning på Ørsnes, demonstrerer sin selvkonstruerte servicebil i 1937. Bilen var unik i sin tid, og den vakte oppmerksomhet i vide kretser.
Foto: Odd Bryn 
minne053.jpg
Slottsfjelltårnet dekoreret med V-merket sommeren 1941. V-merket inngikk i en kampanje tyskerne hadde samme år og V'en sto som symbol for tysk seier. Nederst til venstre i bildet sees bl.a. den gamle Tønsberg jernbanestasjon.
Foto: Asgeir Larsen
minne054.jpg
"Trygg sykkelparkering" ced gassverktomten under krigen. Det ble opprettet en egen sykkelparkering på grunn av alle sykkeltyveriene på den tiden. Parkeringen hadde en vaktmann, som var Dagfinn Marthinsen (t.h.).
Foto: Odd Bryn
minne055.jpg
Hovdes Automobilforretning på Ørsnes i 1938. Engang landeste fineste kjøreskole med eget lukket veianlegg. Kjøreskolen utgjorde området bak verkstedbygningen. Selve verkstedet var oppført på deler av grunnmuren etter A.S. Norsk Aeroplanfabrikk som brant ned i 1932. Stedet på Ørsnes hvor Hovdes verksted holdt til, ble benyttet til  kjempe-arrangementet Vestfold Fylkesutstilling i 1925, med kong Haakon til stede.
Foto: Odd Bryn
minne056.jpg
Gatehjørnet ved Bullsgate og Bisp Eysteinsgate i 1931, hvor Holger Hansen hadde sitt vaskeri, farveri og kjemisk renseri. Huset benyttes i dag som trykkeri for Cicero Grafisk A.S. 
Foto: A. Th. Larsen
minne057.jpg
"Kilden" til Tønsberg Bryggeri ved foten av Presterødåsen i 1936. Den ligger her fremdeles, men har en noe bortgjemt tilværelse.
Foto: Odd Bryn
minne058.jpg
Arbeidere ved Tønsberg Stenindustri i 1941. Denne bedriften lå nede på Stensarmen.
Foto: Asgeir Larsen
minne059.jpg
Delelageret og butikken til Bergans Automobilforretning i 1925.
Foto: A. Th. Larsen
minne060.jpg
Artist fra "Cirkus Globe" viser sin styrke under oppvisning på Stensarmen i 1921.
Foto: A. Th. Larsen
minne061.jpg
Grev Wedelsgate sett fra nord. Plassen i forkant er nåværende lyskryss utenfor Kristina-kvartalet, og hvor man svinger ned mot jernbane-stasjonen til venstre.
minne062.jpg
Nedre Langgate sett sørover mot Conradisgate i 1928. Legg merke til skiltet på bygningen midt i bildet. Det opplyses at plakater på veggen er forbudt.
Foto: A. Th. Larsen
minne063.jpg
A. Th. Larsen og Asgeir Larsen ble ofte benyttet som fotografer for byens advokater. Her er det et biluhell ved Bergan skole på Nøtterøy i 1938, etter oppdrag fra Tønsberg Politikammer.
minne064.jpg
Træleborg-området med det katolske sykehus, og med Kilen-området i bakgrunnen. Sentralt i bildet sees H. Mandel & Sønn's gartneri. Bedriften nederst i venstre hjørne av bildet er Tønsberg stenindustri på Stensarmen. Jernbanesporet til venstre er havnesporet som det ennå i dag finnes rester etter. Bildet er fotografert i august 1936 av Widerøe.
minne065.jpg
Denne eiendommelige bygningen lå i Storgaten, nærmere bestemt Storgaten 45. Den ble bygget av konsul O.C. Berrum i 1856. Den ble i tiden etter meget omtalt og diskutert av byens befolkning. De hevdet at den på grunn av sitt tårn, og at den var bygget i sten, minnet for mye om kirken. Tårnet ble revet i 1948. Her er forretningsgården fotografert med sitt tårn i 1938.
Foto: Asgeir Larsen

| Topp | Forrige kapittel | Neste kapittel | Tittelside | Høgskolen i Vestfolds digitale tekster