Rune Sørlie og Per Thoresen: Tønsbergminner. - Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 1999
| Forrige kapittel | Neste kapittel | Tittelside | Høgskolen i Vestfolds digitale tekster

Perioden 1880-1920

minne012.jpg (14,0k)

Teie Hovedgård med bryggeri-jordene sett fra Nøtterøyveien før 1900. Bygningen til høyre er det gamle Tønsberg Bryggeri. 
Fra Carl E. Paulsens samling

minne013.jpg (25,3k)

Hvalbåten "Viking" til kai utenfor sjøbodene ved enden av Tjømegaten i 1908. Båten ble bygget ved Kaldnes mek. Verksted samme år og var verftets tredje bygg-oppdrag. Den var 100 fot lang med en motorstyrke på 350 HK, det vil si omtrent som motoren en stor BMW personbil har i dag. Den ble levert til Tønsberg Hvalfangeri og var en av i alt 12 hvalbåter av samme type, levert i tiden 1908 til 1911.
Foto: A. Th. Larsen

minne014.jpg (51,4k)

Farmannsveien sett fra sør i 1919. En enslig hestevogn er parkert ved fortauskanten. Det var dengang det ennå var mulig å finne en parkeringsplass i byen.
Foto: A.Th.Larsen

minne015.jpg (73,3k)

Mannskapet ombord i Bark "G.P.Harbitz" av Tønsberg fotografert i 1890. Denne skuten ble bygget i Christiania i 1876, og den tilhørte skipsreder Georg Knap fra Tønsberg. "G.P.Harbitz" forliste etter møte med en ubåt på reise fra Halden til W.Hartlepool den 25. juli 1915.
Foto: Vestfold Fylkesmuseums arkiv

minne016.jpg (39,6k)

Fotograf A. Th. Larsens arkiv inneholder foto av mange bygninger fra Tønsberg og omegn. Noen bygninger skiller seg ut på grunn av sin prektighet, mens andre kan være litt eiendommelige. Dette huset er fotografert på oppdrag av ingeniør Nilsen i 1912.

minne017.jpg (67,8k)

Kammegaten ca 1920. Sentralt sees forretningsgården til Søren Andersen. Nederst i gaten sees bygget til Tønsberg Sparebank, som ble tatt i bruk 30. mai 1915.
Foto: A.Th.Larsen

minne018.jpg (59,9k)

Den staselige bygningen på Møllebakken slik den fortonet seg før århundreskiftet. Dette var opprinnelig skipsreder Johannes Bull'æs privatbolig, og den var bygget i 1890-årene. Senere ble eiendommen ombygget (1905) av skipsreder Halfdan Wilhelmsen. Siden har det vært flere eiere av denne eiendommen. Folk vil i dag huske bygningen som tidligere Tønsberg bibliotek.
Foto: A. Th. Larsen

minne019.jpg (85,8k)

Bakgårdsmiljø i Kroggaden den 17. september 1900. Jentene har tydeligvis funnet frem finklærne i anledning fotograferingen.
Fra Vestfold Fylkesmuseums fotoarkiv

minne020.jpg (64,6k)

Storgaten i Tønsberg fotografert i 1887. O. Aarvold Manufaktur & Colonialforretning midt på bildet ligger på hjørnet Storgaten/Isgaten. Isgaten var det gamle navnet på nåværende Tjømegaten. I dag ligger bokhandelen til Olafsen på dette gatehjørnet. 
Foto: Th. Larsen

minne021.jpg (38,8k)

Byens løkker øst for Farmannsveien sett fra Slottsfjellet i 1900. Løkkene på bildet er Frodeløkken, Sykehusløkken og Stenmalveien. 
Foto: A. Th. Larsen

minne022.jpg (90,2k)

Th. Larsen fotograferte også mye i områdene utenfor byen. Det var gjerne en stor og begivenhetsrik dag når fotografen kom med sitt kamerautstyr for å forevige familien på stedet. Her sees et eksempel på et slikt familiebilde. Det er tatt i hagen på Vallø Hovedgård den 22. august 1887. Tjenestepiken har fått være med på bildet, og hun står i midten med tekannen i hånden. Det er sikkert for å understreke hennes status.

minne023.jpg (82,7k)

31. juli og 1. august 1906 varkong Haakon og dronning Maud i Tønsberg på sitt første offisielle besøk. Her har folk møtt frem på Tollbodbryggen for å motta de kongelige. Bryggen og byen forøvrig var pyntet til fest. En av byens staseligste vogner var for anledningen utlånt av konsul Wilhelmsen. Kusken på vognen var en svenske (Carl Johan Carlson). 
Foto: A. Th. Larsen

 

minne024.jpg (61,2k)

Storgaten og deler av torvet. Annonsekiosken på bildet var meget sentral og et samlingspunkt for mange. Den ble bygget med kommunal bevilgning og sto ferdig i januar 1895. Det var ikke lov ifølge bystyrebeslutninger å drive handel eller utsalg fra kiosken. Politikonstabelen midt på bildet passer på at alt er i sin skjønneste orden.
Fra Carl E. Paulsens samling.

minne025.jpg (33,9k)

Marinefartøyet "Dominion I" ligger her nediset ved bryggen på bysiden i 1917. Dette var opprinnelig en hvalbåt bygget ved Porsgrunn mek. Verksted og var da eiet av A/S Dominion Whaling Ltd. i Sandefjord. I 1017 (første verdenskrig) tjenestegjorde båten under nøytralitetsvakten for Den Norske Marine.
Foto: A. Th.Larsen

 

minne026.jpg (71,6k)

Kong Sverresgate 13. august 1905 med Kockegården og Slottsfjellskolen i bakgrunnen. Denne dagen i 1905 var en stor og viktig dag for Norges befolkning. Det var nemlig valgdagen for landets selvstendighet. Valget ga en knusende seier til JA-siden mot Nei-siden.
Fra Carl E. Paulsens samling

minne027.jpg (61,5k)

A. Th. Larsen arkiv inneholder ca 200.000 atelier-bilder. De fleste er av typen hvor familien sitter pent og pyntelig ved et bord eller hvor den avbildede stolt står ved atelier-gardinet. Enkelte personer hadde litt lystigere fantasi og gjorde litt mer ut av fotograferingen. Her har personalet ved Tønsberg Baf den 16. november 1895 arrangert et lite selskap i atelieret.

minne028.jpg (74,7k)

Et kjent og mye brukt bilde fra byens gater rundt århundreskiftet er motivet "vann i gaten". Et mindre kjent bilde med samme motiv er dette hentet fra Munkegaten i 1904. På teksten bak på bildet opplyses det at kusken til venstre er brannkusk Borg. Husene i bakgrunnen tilhørte brannkonstabel Skaup og herr Schrøder.
Fra Carl E. Paulsens samling

minne029.jpg (56,7k)

"Håndverkeren" ble denne gården kalt, og den lå i Kammegaten 6. Den lå på hjørnet av Kammegaten og Møllegaten. Bygningen ble fra 2. januar 1915 lokalene for Tønsberg Håndverk- og Industriforening, derav navnet "Håndverkeren".
Foto: A. Th. Larsen

minne030.jpg (78,5k)
Nedre Langgate sett fra sør ca 1919. Lengst bort i gaten sees Hotel Royal, og i bygningen midt på bildet sees C.H. Gram & Co's hyrekontor. Nærmest sees kjøpmann Magnus Larsens forretning som hadde sine lokaler med adresse Nedre Langgate 28. Den lille bygningen mellom disse står fremdeles og er i dag i bruk som kafe. 
Foto: Th. Larsen
minne031.jpg (60,9k)
I juni 1916 ble en større militær æresbegravelse foretatt i byen. Engelske og tyske sjømilitære fra Jyllandslaget ble gravlagt på kirkegården under stor høytidelighet. De døde marinesoldatene hadde noen dager i forveien drevet inn til Vestfoldkysten. Her sees sørgetoget på vei opp Stoltenberggate ledsaget av byens ordfører, politimester og de respektive lands konsuler samt offiserer og mannskaper fra Teie ubåtstasjon.
Fra Carl E. Paulsens samling.
minne033.jpg (56,4k)
Hotel Royal var et kjent sted for byens gjester og lå nederst i Møllegaten parallelt med Tollboden. Bygningen er forlengst revet, og i dag finnes bare parkeringsplasser tilbake på tomten. Legg merke til plakatene for Cirkus Norbeck på plankegjerdet til høyre.
Fto: A. Th. Larsen
minne034.jpg (40,0k)
Tønsberg Harpunfabrik A/S på Revodden fotografert i 1912. Denne fabrikken ble anlagt på dette stedet i 1911 av ingeniør Søren L. Christensen.
Ftoto: A. Th. Larsen
minne035.jpg (39,0k)
Revodden 1912 med seilskuter ankret opp på Byfjorden. Jarlsberg Hovedgård med husmannsplasser sees i bakgrunnen. Bygningene på bildet nærmest er lokalene til Tønsberg Harpunfabrik.
Foto: A. Th. Larsen
minne036.jpg (43,3k)
De gamle rutebåtene "Jarlsberg" og "Kvikk" overhales på Kaldnes Slipp i 1901. Slippen hvor båtene er trukket opp, er der hvor tørrdokken på Kaldnes idag ligger. 
Foto: A. Th. Larsen
minne037.jpg (75,4k)
Denne vakre gården i sveitserstil kan fremdeles beskues nærmest uforandret i Øvre Langgate 17. Her er den fotografert for Mary Andersen i 1910.
Foto: A. Th. Larsen
minne038.jpg (43,0k)
Skonnerten "West" ble bygget og sjøsatt ved Kaldnes Mek. Verksted i 1916. Her sees båten på Byfjorden samme år og med påmalt nasjonalitetsmerker og navn. Dette ble gjort på grunn av verdenskrigen. Rederen hadde stor tro på at verden gikk raskt mot dårligere tider, og han mente at det var lurt å satse på seilskip igjen. Skipet har en broget og dramatisk historie, og den gamle jernskonnerten flyter utrolig nok den dag i dag, men nå som lekter.
Foto: A. Th. Larsen.
minne039.jpg (53,8k)
Kaldnes Slipp og mek. verksted med stabelavløp for bygg nr. 5 i 1909. Det var hvalbåten "Semla" som tok vannet for første gang. Stabelavløpningene var på den tiden en stor begivenhet, og store deler av byens borgere iakttok hendelsen fra bryggene på bysiden. Legg forøvrig merke til bygningen til høyre på bryggeområdet. Det var National Kinematograf og sikkert et uhyre populært sted i byen for dem som hadde råd til denslags fornøyelser.
Foto: A. Th. Larsen
minne040.jpg (66,5k)
Fotograf A. Th. Larsen har her foreviget byens faste telegrafarbeidere i 1910. Teksten på de store tromlene i bakgrunnen tyder på at kabelen på den tiden ble levert fra Tyskland.
minne041.jpg (89,4k)
Fotograf Ansgar Th. Larsen har "kastet" seg ned blant noen av byens kvinner ute i naturen. Bildet er trolig fra tiden rundt århundreskiftet. Det er uvisst i hvilken sammenheng bildet er tatt, men klesdraktene tyder på at det kan være fra en søndagsutflukt.
minne042.jpg (54,6k)
Håkon Gamlesgate 1919. Legg spesielt merke til den store teglstensbygningen som står midt i Tollbodgaten utenfor Frelsesarmeens lokaler. 

Rune Sørlie og Per Thoresen: Tønsbergminner. - Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 1999
| Topp | Forrige kapittel | Neste kapittel | Tittelside | Høgskolen i Vestfolds digitale tekster