Rune Sørlie og Per Thoresen: Tønsbergminner. - Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 1999
  | Forord | Neste kapittel | Tittelside | Høgskolen i Vestfolds digitale tekster

Perioden  1860 -1880

minne003.jpg (38,6k)
Svend Foyns Arbeiderboliger
fotografert i 1870 fra Kaldnes-siden med Presterødåsen i bakgrunnen.  Arbeiderboligene  som ble oppført i perioden 1850-60 var bare 10 år gamle de dette bildet ble tatt. Legg merke til hvor nær sjøen Svend Foyn plasserte bygningene.
Foto: Th Larsen
minne004.jpg (128,7k)
Tønsberg bryggeri og området ved Stensarmen sett fra Tønsberg ca 1860. Parken til Teie Hovedgård sees til høyre. 
Foto: Th. Larsen
minne005.jpg (95,7k)
Panoramabilde fra ca 1860-70 hvor bl.a. Presterød og Råel sees sentralt i bildet.
Foto: Th. Larsen
minne006.jpg (80,0k)
Panoramabilde fra ca 1860-70 hvor bl.a. Presterød og Råel sees sentralt i bildet.
Foto: Th. Larsen
minne007.jpg (101,7k)
Havnemiljø fra Tønsberg ca 1870. Den store hvite bygningen til venstre i bildet var en kombinert sjøbod og bolighus som lå i Conradis gatens nederste del. Selve boden er revet, men boligdelen står fremdeles. Den inneholder nå bl.a. flere leiligheter.
Foto: Th. Larsen
minne008.jpg (75,6k)
Jarlsberg Hovedgård og eiendommen nedenfor mot sjøen sett fra Kjelle-området 1870. 
Foto: Th. Larsen
minne009.jpg (36,0k)
Hageselskap ca 1870. Personene er ukjente, bare mannen lengst til høyre er identifisert og er ingen ringere enn fotograf Theodor Larsen selv. Trolig er det venner eller familie han nyter sommeren sammen med. Legg spesielt merke til barnas leker, og tjenestepiken som står i bakgrunnen. Det var sjelden denne personen fikk være med på slike familie-fotograferinger. 
Foto: Th. Larsens private arkiv. 
minne010.jpg (46,1k)
Theodor Larsen fotograferte flere tidlige motiver hvor Svend Foyns arbeiderboliger kommer med. Dette bildet er fra 1879 og viser i tillegg til arbeiderboligene også den ny-oppførte boligen for konsul Wilh. Wilhelmsen som ble bygget året før.
Foto: Th. Larsen
minne011.jpg (46,4k)
Utsnitt fra en av de eldste glassplatene i Th. Larsens arkiv. Motivet er hentet fra bryggen i 1870 og viser sjøbodene som lå der Pelagosgården i dag befinner seg. 
Rune Sørlie og Per Thoresen: Tønsbergminner. - Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 1999
| Topp | | Forord | Neste kapittel | Tittelside | Høgskolen i Vestfolds digitale tekster