Tønsberg - den tusen år gamle havn
    TØNSBERG - DEN TUSENÅR GAMLE HAVN
    << Forrige Forside / Innhold Neste >> 
           

Tønsberg havn i dag - utstyr og trafikk

I dag disponerer havnevesenet over 200 mål grunn. En del av arealet er utlagt til parker og parkeringsplasser, men det meste er bygslet bort til industri og forretninger.

I Ollebukten like vest for Kanalbroen ligger småbåthavnen med sine ll pirer og med plass for 740 båter. Her er det også store arealer for vinteropplegg. En 5 tonns kran med speialutstyr for opptak av båter, bensinstasjon, traktor med båthenger og en liten miljøstasjon for mottak av oljer, maling og batterier. Her finnes også kiosk. Tønsberg Båtforening som driver småbåthavnen i dag leier møtelokaler og oppholdsrom av havnevesenet.

For skipstrafikken er det to innløp til havnen. Det mest benyttede i dag er Husøysund og Kanalen med anløp av ytre havn på Stensarmen. Seilingsdybden er 7 meter eller 23 fot. Havnevesenet benytter i dag ca. 20 mål til oppstilling av gods. I tillegg benyttes 500 meter kaier, som har et 20 meters betong og sementdekke, til oppstilling av gods og til fremkjøring og lagring av grus. Havnevesenet disponerer et transport belte for lasting av grus. Dessuten har Norsk Betong A/S et eget transportsystem for lossing av sandlektere i forbindelse med sitt store sementproduksjonsanlegg, som ligger på Stensarmen.
Containertrafikken er stadig økende og havnevesenet har derfor i dag en containerkran som kan løfte opp til 50 tonn. Kranen er utstyrt med et snubart containeråk som kan innstilles på containere på 20 - 30 og 40 fot. Tønsberg Godslinjer har spesialtruck for behandling av de samme størrelsene av containere. Havnevesenet har også en 6 tonn portal kran som benyttes for lossing av mindre stykkgods.
Dessuten disponerer Ørsnes Maskin A/S, 5 mobile kraner med løfteevne fra 20 til 50 tonn. Ørsnes Maskin har sitt hovedkontor på Nøtterøysiden, like ved havnevesenets kai på ca. 70 meter med en dybde på 4,5 meter (15 fot).

Vestfjorden er det andre innløpet til Tønsberg. Her er det mudret et nytt løp ved Verjesund med et dypgående på 8 meter og i 90 meters bredde. Dette er forresten dypgående og bredde for hele skipsleden inn til Tønsberg Indre havn. Tønsberg havn er som kjent delt på grunn av broen som forbinder Tønsberg og Nøtterøy.
På Indre havn finner vi Heerema, Kaldnes med sine private kaier, skipsbyggerier og spesialbygninger for bygging av blant annet moduler til offshore virksomhetene. Her er det en kai med bæreevne på mer enn 3.000 tonn pr. kvadratmeter, samt 2 kraner med en løfteevne på 60 tonn.
Resten av områdene til tidligere Kaldnes mek. Verksted A/S er i dag gjenstand for nye planer og videre utvikling av området, men fremdeles finnes det her et verksted for produksjon av store spesialtrucker med løfteevne opp til 50 tonn.

ScanRope har i dag en liten privat betongkai for utskipning av spesialkabler og ståltau. Her er det en traverskran som løfter hele 150 tonn. ScanRope kan til sine tider ha problemer når opp til 10 kilometer lange kabler skal tas om bord i skipene, men hittil har alle problemer latt seg løse.
Øvrige private kaier innenfor Tønsbergs havnedistrikt er Husøy, Jarlsø, Vallø og kaiene med størst trafikk av dem alle er Slagentangen som behandler nærmere 10 millioner tonn pr. år.

På Tønsberg siden er det i dag 500 meter med kaier som benyttes av passasjerbåter som "Kysten I", "Akerø", "Cardinal" og "Elida". Dessuten er det i sommermånedene fullt av fritidsbåter og mindre passasjerbåter som Grand Hotels egen båt og passasjerbåten til Herlof Olsen.
På Strandpromenaden er det lagt ut store flytebrygger med plass for ca. 150 gjestebåter. Her er det også strømuttak og vannposter ute på flytebryggene. Kiosk, dusjanlegg og stor lekeplass med en del lekeapparater finnes også her. Gjennomsnittlig besøkes Gjestehavnen av 7.000 båter i løpet av en kort, men hektisk sommersesong.

Havnevesenet disponerer i dag havnebåtene "Ingeborg Platou" på 50 fot, til bruk for isbryting og annet forekommende arbeide, dessuten har man "Parat" som er en 35 fots aluminiumsbåt med kran, denne båten er nesten helt uunværlig med tanke på alle de ca. 30 staker og lysbøyer som havnevesenet årlig må holde ved like.

Klikk på bildet for å forstørre    Klikk på bildet for å forstørre
«Ingeborg Platou»   «Parat »
(Klikk på bildene for å forstørre)

 

Havnestatistikk

 
 << Forrige Forside / Innhold  -  toppen av siden Neste >> 
- - -
-    Tønsberg - den tusenår gamle havn
Tønsberg havnevesen
Nett-utgave: Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2000
[ HVE : Biblioteket : Digitale tekster : Lokalhistoriske tekster ]