Tønsberg - den tusen år gamle havn
    TØNSBERG - DEN TUSENÅR GAMLE HAVN
    << Forrige Forside / Innhold Neste >> 
           

Tønsberg Havnekommisjon - Havnestyre og dets formenn

Tønsberg hadde sin første "Havnekommisjon" fra før 1736. Leder var magistraten (byfogden) som sammen med 2 sjøkyndige dannet denne kommisjonen.
Havnekommisjonens møter ble alltid avholdt på Rådstuen, senere fra 1866 på Rådhuset (den gamle politistasjonen på Torvet).
Etter at Tønsberg fikk egen politimester i 1866, var det i følge vedtak i Odelstinget, politimestrene som skulle fungere som havnestyrets formann. Dette lovpålegg ble først opphevet i 1920. Politimesteren har fortsatt sete i havnestyret.
I 1930 er havnekontoret på flyttefot og flytter inn på 2 kontorrom i Nedre Langgt. 34 i Handelstandens gård. I 1949 flytter havnekontoret inn i nåværende bygning, Nedre Langgate 36 b.
Tønsberg Havnestyre er sammensatt av fire politikere valgt av bystyret og to medlemmer fra brukerne, det vil si en representant fra skipsmeglerne og en fra industrien. Dessuten møter politimester, byingeniør og en representant fra de ansatte.
I1985 kom det ny lov som tilsa at havnestyrene ble underlagt den enkelte kommune, til store protester fra de fleste havnestyrer og Havnefogdenes Landsforening. Resultatet ser man mer og mer etter hvert som tiden går, ingen føler ansvar for en helhetlig utbygging for landet. Mange havner forsøker derfor å samarbeide med sine nærmeste kommuner for å få til enhetlige regler og samkjørte utbygginger.

I 1922 blir Nøtterøy kommune representert i havnestyret med en representant. Etter noen år uteble representanten fra Nøtterøy, men i 1949 søkte Nøtterøy og Sem kommuner om på ny å bli representert med en representant hver. Denne representasjon ble først opphevet ved den nye havneloven av 1985. I dag ser de omkringliggende kommuner nytten av en felles opptreden på farvannsektoren og forhandlinger er i gang for et samarbeide.
Frem til 1985 gikk det frem av havneloven at bystyret var ansvarlig for budsjettet for havnevesenet, det vil si at kommunen måtte dekke et eventuelt underskudd på regnskapet, kommunen kunne derimot ikke bruke noe av overskuddet, og slik er det fremdeles. Overskuddet skal benyttes til utbygging av havnen. Havnevesenet i Tønsberg har så vidt vites aldri hatt underskudd på sine regnskaper.

HAVNESTYREFORMENN

Politimester Christian Aug. Andersen

1896 - 1866

Politimester Samuel Meyer

1898 - 1896

Politimester Johan Brodtkorp Borchgrevink

1914 - 1898

Politimester Emil Hedels

1920 - 1914

Borgermester Anders Rørholt

1948 - 1920

Samferdselskonsulent Erling Hoen

1970 - 1949

Disponent Leif Lilleby

1980 - 1970

Advokat Johan H. Christiansen

1984 - 1980

Direktør Eivind Andreasen

1988 - 1984

Torunn Sjølshagen

1992 - 1988

Kjøbmann Erik Carlsen

1999 - 1992

Pål W. Olsen

1999

 
 << Forrige Forside / Innhold  -  toppen av siden Neste >> 
- - -
-    Tønsberg - den tusenår gamle havn
Tønsberg havnevesen
Nett-utgave: Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2000
[ HVE : Biblioteket : Digitale tekster : Lokalhistoriske tekster ]