Tønsberg - den tusen år gamle havn
    TØNSBERG - DEN TUSENÅR GAMLE HAVN
    << Forrige Forside / Innhold Neste >> 
           

Isbryting

Tønsberg indre havn har alltid slitt med vanskelige isforhold, dette skyldes i første rekke det forhold at Aulielven renner ut i Byfjorden og danner et skikt med ferskvann som blir liggende på toppen av saltvannet. Kaldnes mek.Verksted har på grunn av sine virksomheter alltid hatt en taubåt som har gått omkring på indre havn. Da verkstedet var på høyden gikk "Kaldnes" og hentet folk ved bybryggen om morgenen og brakte mange tur retur byen i middagspausen. Etter arbeidstid var det å bringe ansatte hjem igjen.
Kaldnes fergen gikk jo i alle år mellom fergeleiet og Kaldnessiden, helt til den ble innstilt i 1971. Dette gjorde at det alltid var farbart med båt inne på havnen. Verre var det å komme ut Vestfjorden, i svingen ved Rambergodden, hvor isen kan bli over 1 meter tykk.

Havnestyresak nr. 3/1903, 30. januar:
Referertes andragende fra Kaldnes Patentslip om tillatelse til å slå opp råk til Revodden da det skal tas inn et par store dampkjeler. Samtykke besluttet meddelt på betingelse av at forsvarlig busking anbringes og vedlikeholdes således som havnefogden vil foreskrive utført, at den oppsagede is dykkes eller tas opp på isen, at disse foranstaltninger utføres for patentslippens regning.
I sak nr. 6/1903, 11. mars: Innformerer havnestyreformannen om at han etter anmodning fra havnefogden og interesserte og etter konferanse med havnestyrets medlemmer i forrige uke hadde tillatt å slå opp isen i Vestfjorden, i det isen var så svak at D/S "Horten" kunne utføre arbeidet.
1903 må nok ha vært en riktig isvinter, men det vi legger mest merke til er at det på den tid ikke var bare bare og bryte is, bryte er vel ikke det rette ordet, en måtte jo sage isen i blokker og enten ta den opp på isen eller skyve den under. Da er det atskillig lettere i dag.
Havnefogden skriver i sin dagbok 9. januar 1943: Barometerstand 766. Nordlig vind, minus 18 grader . Isen stølper på. Har undersøkt isens tykkelse ved overgangen fra Jernbanebryggen til Kaldnes. Isen viser seg å være bra, 6 til 9 tommer tykk, over råken er den 3 tommer. Byingeniøren varskudd om å få ut planker for overgang. Kaldnes mek. Verksted akter ikke å holde råk open i Vestfjorden i vinter. Ismelding sendt Havnedirektoratet.
Stort sett har havnevesenet holdt råk i Vestfjorden, men i de strengeste vintrene har det til tider bydd på store vansker å holde Vestfjorden åpen og det har heller ikke vært nødvendig når det ikke har vært anløp til Kaldnes mek. Verksted. I de senere år etter at skipene mer og mer benytter kaiene på Stensarmen har havnevesenet konsentrert seg om leden inn over Træla. Denne leden har som nevnt blitt holdt åpen ved stor trafikk, spesielt av marinens anløp av Stensarmen. I 1996 opphørte disse anløp samtidig som bukserbåten "Kaldnes" ble solgt. Havnevesenet så seg derfor nødt til å anskaffe seg egen isbryter. Valget falt på en tidligere norsk redningskøyte med forsterket jernskrog. Redningsskøyten hadde de siste årene vært i svensk eie.

Klikk på bildet for å forstørre (Klikk på bildet for å forstørre)

R/S "Ingeborg Platou" har de siste vinterene holdt åpent for is inne på Byfjorden og leden inn til Tønsberg fra Vallø og gjennom Husøysund.

 
 << Forrige Forside / Innhold  -  toppen av siden Neste >> 
- - -
-    Tønsberg - den tusenår gamle havn
Tønsberg havnevesen
Nett-utgave: Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2000
[ HVE : Biblioteket : Digitale tekster : Lokalhistoriske tekster ]