Gamle Tønsberg : Slottsfjellet   
forrige
Innhold
vis innholdsfortegnelse neste
Drøm og virkelighet

Forord

Billedvev av Randi Kielland etter tegning av Gerh. Munthe

I 1503 ble kongeborgen på Slottsfjellet brent og jevnet med jorden. Senere har fjellet vært nyttet som friland og festplass. Men aldri før er det gjort slike forberedelser til folkefester som nå ved byens 1100 års jubileum.

Det er en glede for redaksjonen i 1971 å utgi heftet om Slottsfjellet. Særlig er vi takknemmelige for de verdifulle bidragene vi har fått. Arkitekt Gerhard Fischer har gitt oss nye kunnskaper om Tunsberghus. Forfatteren Kåre Holt har gjort menneskene på borgen levende for oss. Hans dikt om - kvinnen som kommer vandrende, trykkes her for første gang. Det ble sunget med melodi av Finn Ludt ved et Tønsbergprogram i TV siste nyttårskvelden.

Vi er glad for at heftet om Slottsfjellet kan slutte med en kjærlighetssang. Omslagstegningen og de andre tegningene av Tunsberghus er laget av arkitekt Nils Petter Solheim. En takk også for dem.

Tønsberg, april 1971.
Redaksjonen

 

innhold
toppen av siden
forrige neste