Gamle Tønsberg : Slottsfjellet   

vis innholdsfortegnelse neste
Forord

Innhold:

Tekst:
redaktører: Theodor Broch og Erling Eriksen
Trykt utgave:
Utgitt av Stiftelsen Gamle Tønsberg, 1971
(Hefte nr. 4 i serien Gamle Tønsberg)
Vev-utgave, mars 1998:
Anita Gjessing
Høgskolen i Vestfold