Skulpturer og minnesmerker i Tønsberg. Forsidebilde: «Mor og barn» av Gustav Vigeland. Klikk for å forstørre.

Innledning
Liste over skulpturer og hvor de er plassert
Carl E. Paulsen - billedhogger og super-patriot

Utgitt av Tønsberg kommune av midlene fra Jubileumsfondet, 1978.
Vev-utgave utgitt av Høgskolen i Vestfold, 1998.
Tilrettelagt av Jarle Haugen