Gamle Tønsberg : Nordbyen   
forrige
Eiere
vis innholdsfortegnelse

Sjøbod

Jens Müller beretter at på hans tid var det 188 hus i Tønsberg. "Men naar nu ikke allene Søe- eller Pak-Boderne, som ere bygde paa Bollverker, og ere 24 i Tallet, komme hertil, men og de mange Udhuuser i de store Gaarder, synes Tønsberg at være mere end den virkelig er."

Også til Nordbyen 16 hørte det uthus og sjøbod. Sjøboden sees således av det gjengitte hvanekart fra 1833 hvor den er avmerket med teksten: "Jomfrue Foyn." Boden påtreffes forøvrig i branntaksten første gang i 1787 hvor det heter: "En liten Søebod opsatt af gammelt Tømmer. Tegletækt."

ERLING ERIKSEN
 

innhold
toppen av siden
forrige