Gamle Tønsberg : Nordbyen   
forrige
Branntakst
vis innholdsfortegnelse neste
Sjøbod

Eiere

Nordbyen 16 har i årenes løp hatt en lang rekke eiere, således:

1767. Skipper Hans Christoffersen Manum. Han døde i 1784 og gården gikk over til hans arvinger som står oppført som eiere så sent som i 1795.
1797. Som eiere anføres skipper Hans Olsen Føyens barn, "Jomfruerne Anne Maria og Oline Catrine Føyen". Det opplyses at de ernærer seg ved "lidet Høgeri". Anne Maria døde i 1828. Oline Catrine i 1846.
1865. Sjømann Christopher Bentsen står som eier, og har gården frem til 1868. Derefter skifter gården eiere en rekke ganger på kort tid.
1874. Matros og skipstømmermann Hans Chirstophersen Næss oppføres som eier.
1881. Fraktemann Bent Knudsen kjøpte gården. Han overdrar den i 1911 til sin datter Ingeborg Kristine.   Hun døde i 1923.
1923. Peder Jensen kjøpte gården.
1947. Eiendommen kjøpt av Tønsberg Kommune.

 

innhold
toppen av siden
forrige neste