Gamle Tønsberg : Nordbyen   
forrige
Byens eldste hus
vis innholdsfortegnelse neste
Planløsning

Byggeskikk

Om selve bebyggelsen i Tønsberg skriver Jens Müller: "Alle Huuse og Gaarder ere bygde af Træ, paa den bekiendte Norske Maade, Stok paa Stok, og de allerfleste, endog af smaa Huusene, ere to Loft høye. Uden til ere Huusene med Bræder beklædde, hvilken Klædning enten er maled eller med Tiære og Bruun-rødt overstrøget. Og inden til ere Værelserne, hos nogle fornemme Folk, enten panelede, eller med Vox-Dug betrokne." Nordbyen 16 tør være nettopp av den type hus som Jens Müller skildrer i sin Tønsberg-beskrivelse.

Oppmålingstegningen, utført av Wilhelm Swensen, viser langside av bygningen.

 

innhold
toppen av siden
forrige neste