Gamle Tønsberg : Nordbyen   
forrige
Nordbyen
vis innholdsfortegnelse neste
Byggeskikk

Byens eldste hus

Nordbyen 16 er Tønsbergs eldste eksisterende bygning, sannsynligvis oppført i første halvdel av 1700-tallet. Bygningen er laftet av ganske kraftig tømmer, og orientert med gavlene henholdsvis mot gaten og mot sjøen, noe som efter Rach's bilde var det vanlige. Annen etasjes gavlvegg mot sjøen og langvegg mot syd stikker en stokkbredde utenfor første etasjes grunnplan, såkalt sprang. Alkovene i 2. etg. mot gaten har vinduer med blysprosser, men med ruteinndeling som er vanlig for tresprosser. Oppmålingstegningen, utført av Wilhelm Swensen 1 1924, viser fasaden mot gaten.

 

innhold
toppen av siden
forrige neste