Gamle Tønsberg : Nordbyen   
forrige
Ubeskjedent forord
vis innholdsfortegnelse neste
Byens eldste hus

Nordbyen

I 1747 malte Joh. Rach et prospekt av Tønsberg. Nordbyen og partiet rundt Lavranskirken gjengis på det foto man ser. Omtrent på samme tid, 1750, skrev Jens Müller sin Tønsberg-beskrivelse hvor det bl.a heter:

"Naar man kommer til Byen fra Fiorden af, Har den en deylig Prospect som af enhver Fremmed maa admireres; thi naar man ved Enden af den store Fiord bøyer ved Ravnberg i Fiord-Armen, falder den heele Bye med begge sine Kirker fortreffelig udi Øynene."

 

innhold
toppen av siden
forrige neste