[ tekst-meny ]
G A M L E   T Ø N S B E R G
Gamle Tønsberg - Nordbyen
N O R D B Y E N   1 6
 

  Tekst:
  Theodor Broch, Erling Eriksen (red.)
  Trykt utgave:
  Utgitt av Stiftelsen Gamle Tønsberg, 1968
  (Hefte nr. 1 i serien Gamle Tønsberg)
  Vev-utgave, mars 1998:
  Anita Gjessing og Lars Egeland,
  Høgskolen i Vestfold