Gamle Tønsberg : Nordbyen 16   

vis innholdsfortegnelse neste
Ubeskjedent forord

Innhold:

Tekst:
Theodor Broch, Erling Eriksen (red.)
Trykt utgave:
Utgitt av Stiftelsen Gamle Tønsberg, 1968
(Hefte nr. 1 i serien Gamle Tønsberg)
Vev-utgave, mars 1998:
Anita Gjessing og Lars Egeland,
Høgskolen i Vestfold