Gamle Tønsberg : Middelalderbyen   

vis innholdsfortegnelse
neste
Innledning

Forord

Tønsbergs middelalderhistorie er skrevet tidligere - fyldig og av dyktige folk. De siste års arkeologiske utgavninger har gitt en del nytt stoff som på enkelte områder kan bidra til å endre gamle synspunkter.

Formålet med dette lille heftet har vært å presentere noe av dette nye materiale ( i bilder og tekst) og å sette det inn i en større historisk sammenheng. Vi har valgt å disponere vårt stoff kronologisk - fra den eldste tid og frem til bybrannen i 1536.

Synspunktene som vi her har lagt frem, vil sikkert ikke være endelige eller stå uimotsagt. Bare en prosent av det middelalderske byområdet er nemlig arkeologisk undersøkt foreløpig.

Tønsberg, september 1976
Jan E. G. Eriksson Per Thoresen

Utskåret hode av tre fra 1200-tallet
Utskåret hode av tre fra 1200-tallet. Funnet i oktober 1976 ved Nedre Langgate 25. Tegner: Bjarne Stenberg.