Gamle Tønsberg : Middelalderbyen   

vis innholdsfortegnelse

Bildeliste:

Bilde Bildetekst I tekst Fil
ill. se bilde Utskåret hode av tre fra 1200-tallet. Funnet i oktober 1976 ved Nedre Langgate 25. Tegner: Bjarne Stenberg. Forord s/h GIF 19K
Fig. 1 se bilde Snitt gjennom kulturlagene i Nedre Langgate 45, Tønsberg. Relativ alder - absolutt alder. Tegner J.E.G. Eriksson Innledning s/h GIF 27K
Fig. 2 se bilde Noen vikingtids handelsplassers plassering i forhold til middelalder-byer. Tegner J.E.G. Eriksson Del 1 s/h GIF 28K
Fig. 4 se bilde Middelalderbyens omfang vist i dagens gatenett. Utgravingstomter 1971-1975 er avmerket samt noen middelalderske bygninger. Tegner J.E.G. Eriksson Del 3 s/h GIF 29K
Fig. 5 se bilde Kulturlag under Peterskirken. Foto J.E.G. Eriksson Del 3 s/h GIF 42K
Fig. 6 se bilde Hus med ildsted datert før 1200, fra Storgaten 35. Tegner J.E.G. Eriksson Del 3 s/h GIF 14K
Fig. 7 se bilde Bryggekar fra 1100-tallet, Nedre Langgate 45 Foto: J.E.G. Eriksson Del 5 s/h GIF 41K
Fig. 8 se bilde Brygge og hus fra 1100-tallet, Nedre Langate 45. Foto: J.E.G. Eriksson Del 5 s/h GIF 40K
Fig. 10 se bilde Byens sannsynlige takmarker i 1276. Tegner: J.E.G. Eriksson Del 6 s/h GIF 28K
Fig. 11 se bilde Del av Olavsklosteret, 1200-tall, Storgaten 16-18. Foto: Anders Alsløv Del 7 s/h GIF 46K
Fig. 12 se bilde Bolighus fra 1200-tallet, Nedre Langgate 45. Foto: Ketil Klem Del 7 s/h GIF 44K
Fig. 13 se bilde Skipsristning fra 1200-tallet, Nedre Langgate 45. Foto: Ørnulf Hjort Sørensen Del 7 s/h GIF 40K
Fig. 14 se bilde Dør og vevlodd fra 1200-tallet, Nedre Langgate 45. Foto: J.E.G. Eriksson Del 7 s/h GIF 49K
Fig. 15 se bilde Almenning fra «Stræti» til Peterskirken, Storgaten 47. Foto: J.E.G. Eriksson Del 7 s/h GIF 45K
Fig. 16 se bilde Brønn, i bruk ca 1250-1500, Storgaten 35. Foto: J.E.G. Eriksson Del 7 s/h GIF 35K
Fig. 17 se bilde Brønn, i bruk før 1250, Anders Madsens gate. Tegner: J.E.G. Eriksson Del 7 s/h GIF 15K
Fig. 18 se bilde Hus ved almenningen, 1400-tallet, Storgaten 47. Tegner: J.E.G. Eriksson Del 7 og
del 10
s/h GIF 22K
Fig. 19 se bilde Hus 1 ved almenningen, 1400-tallet, Storgaten 47. Foto: J.E.G. Eriksson Del 10 s/h GIF 42K
Fig. 20 se bilde Hus 2 ved almenningen, 1400-tallet, Storgaten 47. Foto: J.E.G. Eriksson Del 10 s/h GIF 48K
Fig. 21 se bilde Bolighus med ildsted i stuen, 1400-tall, Nedre Langgate 45. Foto: J.E.G. Eriksson Del 10 s/h GIF 51K
Fig. 22 se bilde Ildsted fra 1400-tall, Nedre Langgate 45. Foto: Ketil Klem Del 10 s/h GIF 42K
Fig. 23 se bilde Branntomt fra 1536?, Nedre Langgate 45. Foto: Hans Browall Del 10 s/h GIF 42K
ill. se bilde Vektlodd av messing fra 1200-tallet. Loddet er funnet i Storgaten 35 i 1974. Tegner: Bjarne Stenberg.   s/h GIF 14K
ill. se bilde Del av prydnål laget av ben. Nålen er ornert i «Ringerike-stil» og må være fra 1000-tallet. Funnet ble gjort i Storgt. 47 i 1971. Tegner: Bjarne Stenberg. Sluttord s/h GIF 4K