Prinsesse Kristina Høgskolen i Vestfold | Biblioteket | Digitale tekster | Lokalhistorie
Einar Jenssen: Prinsesse Kristina : Myte og virkelighet. Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2001.

Gå til:  Forside

Side hentet fra "Kristina-psalteret"   

Innhold:
Beskjedent forord
Tilbakeblikk
Covarrubias
Kristinas sarkofag i Covarrubias
Prinsesse Kristinas salmebok
Noen ubeskjedne konklusjoner
Benyttede kilder
 
 
 
 
 
 

Til venstre:
Side hentet fra "Kristina-psalteret", Det Kongelige Bibliotek, København, GL. Kgl. Saml. 1606, 4:to.