Gamle Tønsberg :  JARLSBERG
 
forsidebilde

Redaktør: Fylkeskonservator Erling Eriksen
tunsberg segl Innhold:
Innledning
Kjøpstad og Grevskap av Øystein Rian
Jarlsberg av Guthorm Kavli
Papirutgave utgitt av Stiftelsen gamle Tønsberg, 1984
som hefte nr. 9 i serien "Gamle
Tønsberg".
Web-utgave ved Høgskolen i Vestfold, 1998.
Tilrettelagt av Jarle Haugen