Gamle Tønsberg : Gunnarsbø   
forrige
Gunnarsbø som byens rådhus
vis innholdsfortegnelse
neste
Saker og mennesker på Gunnarsbø

Fra løkker til tomter

Av Erling Eriksen

Utsnitt av Johs. Bruu's prospekt av Tønsberg 1816.
Nederst sees noen glimt av byens løkker.

På grunnlag av undersøkelser foretatt av sorenskriver Gudbrand Jensen kan hovedtrekkene i eiendomsforholdene på Gunnarsbø anføres. Eiere av "Hospitalsløkken" har i nyere tid vært: Oberstløytnant Holger Chr. Wind (fra 1736), offiseren Johan Sechmann (fra 1738-44), kaptein Peter Schrader, justisråd Jan Blom (fra 1781), kjøpmann Mathias W. Faye (fra 1794) og skipsreder Jens Walløe (fra 1825). I 1829 kjøpte landfysikus Fredrik Severin Lorentzen "Hospitalsløkken". I 1832 kjøpte han også et stykke av "Gundersbyløkken" som nå ble lagt til "Hospitalsløkken". Selger av parsellen fra "Gundersbyløkken" var kjøpmann og postmester i Tønsberg, Anders Hvistendahl, som igjen hadde ervervet den fra sin svigerfar Ditlef Bull i 1784. Dr. Lorentzens eiendom på Gunnarsbø ble ved byreguleringen i 1833 overført fra Sem kommune til Tønsberg by. I 1854 solgte dr. Lorentzen en parsell av sin eiendom til Svend Foyn som tomt til dennes arbeiderboliger. Etter dr. Lorentzens død i 1876 ble eiendommen på Gunnarsbø solgt til svigersønnen Morten Wilhelm Wilhelmsen.

 

innhold
toppen av siden
forrige neste