Gamle Tønsberg : Gunnarsbø   
forrige
Gunnarsbø, en gave til Tønsberg kommune
vis innholdsfortegnelse
neste
Fra løkker til tomter

Gunnarsbø som byens rådhus

Av Erling Eriksen

Gunnarsbø. Plan, 1.etg. Oppmålingstegning, bygningssjefen i Tønsberg

I det nevnte gavebrev av 1929 sto bl.a. også anført at Gunnarsbø forutsattes anvendt som rådhus for Tønsberg kommune. Likeledes var det truffet en rekke bestemmelser om parken og området omkring. For å foreta de nødvendige forandringer og reguleringer engasjerte kommunen arkitekt Kristofer Lange, hvis planer ble lagt til grunn for arbeidet.

Like etter at kommunen hadde overtatt eiendommen, brøt det ut brann i uthusbygningen på Gunnarsbø. Den store trebygningen, som bl.a. rommet låve, fjøs, stall m.m. ble totalskadet. Forsikringssummen ble senere anvendt til de forestående arbeider med rådhuset.

Gunnarsbø, Tønsbergs rådhus, rommer i dag ( dette ble skrevet i 1970 - i dag utgjør bygningen kontorer for Tønsberg kommunes kulturadministrasjonen , anm. av vev-tilrettelegger) følgende i 1. etasje:
1. Formannskapssekretær.
2. Ordførerkontor
3. Formannskapssal.
4. Rådmannens ekspedisjonskontor.
5. Rådmannens kontor.
6. Overformynderiet.
7. Kontorsjef.

I Rådhusets annen etasje finner man i dag:
1. Folkeregister
2. Ligningsrevisors kontor
3. Arkiv
4-5. Kontorer for ligningsvesenet.
7. Ligningssjefens kontor.
8-9-10. Kontorer for ligningsvesenet.
 

Gunnarsbø. Plan 2. etg. Oppmålingstegning, bygningssjefen i Tønsberg.

 

innhold
toppen av siden
forrige neste