Gamle Tønsberg : Gunnarsbø   

vis innholdsfortegnelse
neste
Gunnarsbø og hospitalet

Sagaens Gunnarsbø

Tønsberg omkring 1300 Tønsberg omkring 1300. Kartskisse av arkitekt Gerh. Fischer i "Norske kongeborger"
Av Erling Eriksen

Navnet Gunnarsbø, av Gunnarsboer, dvs. Gunnars gård, har sus av saga over seg. Funn fra området, bl.a. øks, spyd og sverd, kan tyde på at gården allerede i vikingtiden har vært sete for en stormannsætt.

Gunnarsbø nevnes første gang i Håkon Håkonssons saga. Det var i borgerkrigenes tid. En krigerflokk, slittungene, under ledelse av Bene, en mann som hevdet å være kongssønn, kom østfra over Folden til Tønsberg. De la til ved Skjellsteinsgrunnen (Kanalen) og dro derfra opp til Gunnarsbø. Dette var i slutten av februar 1218. Baglerne i Tønsberg rustet seg til å verge byen. De ble blåst til våpen oppe på Haugar. Høvdinger for dem var herr Andres og Arnbjørn Jonssøn. Slittungenes hær skal ha vært på 600 mann (en annen kilde sier 300), mens baglerhæren var på omkring 360 mann. Det ble en hård kamp, og mange falt. Sagaen beretter at Bene var til hest og ikke selv deltok i kamphandlingene. Begge baglerhøvdingene ble såret. Det fortelles at da Andres ble såret, kastet han skjoldet. Han var en bomsterk kar. Nå brukte han venstre hånd til å rive skjoldet fra sine motstandere, og med høyre hånd hugg han ned den ene etter den andre. Til slutt tok slittungene flukten. Og, heter det i sagaen, "Bene kom seg unna med liten heder"

Det område av det gamle Gunnarsbø som har betydning for det nåværende rådhus er i første rekke "Hospitalsløkken" og "Gundersbyløkken" eller "Gundersby eng".

 

innhold
toppen av siden
neste