Gamle Tønsberg : Gunnarsbø   

vis innholdsfortegnelse

Gunnarsbø : bildeliste

  Bildetekst I tekst Fil
Vis se bilde Omslagsbilde: Gunnarsbø og Wilhelmsen-monumentet. Modellen til Emil Lies monument «Flukt» for firmaet Wilh. Wilhelmsens 100-årsjubileum er en sjøgutt. del 12
og
del 13
JPG 50K
Vis se bilde Omslagsbilde - bakside: Gunnarsbø om våren del 13 JPG 71K
Vis se bilde «Mor og barn». Bronseskulptur av Gustav Vigeland. del 13 JPG 11K
Vis se bilde Tønsberg omkring 1300. Kartskisse av arkitekt Gerh. Fischer i "Norske kongeborger" del 1 JPG 43K
Vis se bilde Utsnitt av P.N. Krums Tønsbergkart av 1883. Det står inntegnet et romertall VIII ute på Gunnarsbø. I tegnforklaringen står dette anført som "St. Georgs Kirke med hospital". del 2 JPG 44K
Vis se bilde Olavskirken i Tønsberg. Rekonstruksjonsforsøk utført av prof. Joh. Meyer 1947 del 3 s/h GIF 26K
Vis se bilde Gunnarsbø. fasade mot syd. oppmålingstegning, bygningssjefen i Tønsberg 1954. del 4 JPG 32K
Vis se bilde Gunnarsbø. Plan, 1.etg. Oppmålingstegning, bygningssjefen i Tønsberg del 5
og
del 7
s/h GIF 8K
Vis se bilde Gunnarsbø. Fasade mot nord. Oppmålingstegning, bygningssjefen i Tønsberg del 6 s/h GIF 5K
Vis se bilde Gunnarsbø. Plan 2. etg. Oppmålingstegning, bygningssjefen i Tønsberg. del 7 s/h GIF 6K
Vis se bilde Utsnitt av Johs. Bruu's prospekt av Tønsberg 1816.
Nederst sees noen glimt av byens løkker.
del 8 s/h JPG 29K
Vis se bilde Landfysikus Fredrik Severin Lorentzen, 1794-1872 (del 4, 8,
9 og 11)
s/h JPG 16K
Vis se bilde Catharine Fredrikke Lorentzen / Conradi, 1806-1876 (del 4,
9 og 10)
s/h JPG 15K
Vis se bilde Skipsreder, konsul Halfdan Wilhelmsen, 1864-1923 (del 6,
9 og 10)
s/h JPG 11K
Vis se bilde Skipsreder Willie Wilhelmsen, 1901-1938 (del 6
og 9)
s/h JPG 15K
Se også "Magistrater og ordførere i Tønsberg 1826-1971" se bilde

 

innhold
toppen av siden